palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

„csakazértis” fotópályázat

A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány nyílt fotópályázatot hírdet!

A pályázat rendezője: Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, a debreceni Gyermekhematológiai-onkológiai Tanszéket közvetlenül támogató közhasznú alapítvány.

Témakör: A kép utaljon az élet szeretetére, a küzdelemre, a bátorságra, a szeretetre, ill. bármilyen módon közvetítse az leukémiával és más daganatos betegséggel küzdő gyermekek és családjaik számára a biztatást, az együttérzést, az élet értelmét.

Pályázati kategóriákat a zsűri a beérkezett anyagok ismeretében alkot, az eredményhirdetésről minden résztvevőt a megadott e-mail címen értesítünk.

Részvételi feltételek: A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, kivételt képeznek a zsűri tagjai és a szervezők. Egy szerző 4 képet küldhet be. Pályázatot csak pontosan kitöltött és aláírt nevezési lappal fogadunk el. A Nevezési lapot minden esetben postai úton kérjük megküldeni: Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Nevezési díj: nincs

Formai követelmények: A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek. Fájlformátum: JPG, hagyományos képnél: A4-es méretű fotónagyítás. A képfájlok elnevezése: tetszés szerint, min. 2 max. 40 karakter.

A képek mérete: a hosszabbik oldal álló képnél min. 1000 pixel között, fekvő képnél min 1400 pixel.

A beküldött képeket az alapvető képjavításokon kívül (gradációs görbék, színegyensúly, fényerő/kontraszt, színezet/telítettség, szépia, stb.) nem lehet manipulálni.

Letölthető dokumentumok:

csakazértis – pályázati kiírás

csakazértis-nevezési lap

A képek leadhatók e-mailben: gondolunkratok@gmail.com vagy a pályázó nevével ellátott CD-n, DVD-n.

Nevezési határidő: a képek beérkezésének határideje: 2012. szeptember 30.

Szerzői jogok: A pályázaton résztvevők a nevezési lap aláírásával és a pályamű(vek) beküldésével automatikusan elfogadják a kiírás feltételeit, és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a kép(ek)et a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány külön díjazás nélkül használhassa, a szerző nevének feltüntetése mellett. A pályázó a kép beküldésével kijelenti, hogy a kép(ek)et ő készítette, és rendelkezik a közlés jogával. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kép(ek) elkészítésével és nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót, a szerzőt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

További információk:
Hetey Attiláné kuratóriumi tag
Tel.: +36 30/249-2873
E-mail: heteyne@med.unideb.hu