palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

50 tehetséges magyar fiatalt keresnek

Az 50 tehetséges magyar fiatal programban a harminc év alatti tehetségeket keressük. Azokat, akik kivételes adottságuk, szorgalmuk révén a jövő formálói, meghatározó személyiségei lehetnek Magyarországon és a világban. Néhány héttel ezelőtt még egyként szorítottunk a magyar olimpikonoknak, és velük együtt örültünk sikereiknek! Akkor és ott minden figyelem rájuk irányult. De mennyit hallhatunk róluk azóta? És mennyit tudunk azokról a tehetséges fiatalokról, akik kevésbé látványos területen és nem a nyilvánosság kereszttüzében érnek el kimagasló eredményeket?


A La femme 50 tehetséges magyar fiatal kezdeményezésével kivételes fiatalokra kívánja irányítani a figyelmet. Nem egyszerűen csak ismertebbé akarjuk tenni őket, eredményeiket, hanem személyes fejlődésüket hat hónapos, egyénre szabott mentorprogrammal segítjük! Szerintünk ugyanis a tehetség csak kiindulópont. A kivételes adottságú fiatalok is esélytelenek segítő, fejlesztő, ösztönző környezet és személyek nélkül.

Ugyan ki más tudna több ösztönzést, gyakorlati tanácsot vagy akár konkrét segítséget adni egy pályája elején járó fiatal tehetségnek, mint azok, akik hasonló utat bejárva küzdötték magukat a csúcsra, s területük meghatározó szereplői lettek.

A mentori szerepre felkért személyiségek maguk is példaképek, és a fiatal tehetségek számára páratlanul értékes tudás birtokosai is egyben. Lesznek fiatalok, akiknek már a program által biztosított kiemelt figyelem, másoknak egy beszélgetés, egy pártoló személy tanácsai is elegendő pluszt jelentenek majd. S lesznek olyanok, akiknek új feladatok, pályázatok, ösztöndíjak elnyeréséhez, vagy fontos személyes ismeretségekhez való hozzásegítés jelenti majd az igazán értékes támogatást. A La femme magazin személyre szabottan, a lehetőségek és az igények összehangolásával, az adott terület elismert személyiségeinek aktív szerepvállalása mellett kíván a fiatal magyar tehetségek fejlődéséhez ösztönzést, támogatást nyújtani.

Ki lehet jelölt?

Tehetségről beszélünk, ha valaki valamilyen tevékenységben, vagy tevékenység-komplexumban az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes.

A„tehetség” szó köznapi értelemben átlagon felüli adottságot jelent az általános és/vagy speciális képességekben, az alkotó gondolkodásban vagy valamely művészeti területen. Ugyanakkor feltételezi a kiemelkedő képességeken kívül az eredeti gondolkodást, kreativitást és a tevékenység iránti elkötelezettséget, motivációt.

Mire van szükség a jelöléshez?

A legfontosabb a jelölt személye, tevékenysége és eredményei lehető legteljesebb megismerését lehetővé tevő információk megadása!

A jelöléshez szükség van a jelölt és a jelölő személy elérhetőségeire, amelyek nélkül a jelölés nem lehet teljes és érvényes. A jelölés során megadott információkat az erre szolgáló adatmezőben kiegészítheti a jelöltet bemutató internetes linkek, fotó, illetve a jelöltről szóló dokumentumok (doc, xls, pdf) feltöltésével. A jelölt és a jelölő személye lehet ugyanaz!

A jelölés során megadhatók referenciaszemélyek is. A jelöltet és tevékenységét ismerő olyan személyek megadása javasolt, akik a későbbi értékelés során – amennyiben az esetlegesen szükséges – további információval szolgálhatnak a jelöltről.

A jelölésre 2012. október 31. éjfélig van lehetőség.

Milyen szempontok alapján zajlik az értékelés?

Ki tekinthető tehetségesnek? S hogyan határozható meg, melyik fiatal tehetségesebb a társainál? Az összevetés még egy szakmai területen belül sem magától értetődő.

A tehetség mértéke objektív mérőszámokkal nehezen leírható. Az eltérő területek tehetséges fiataljainak összevetése pedig még komplexebb feladat. Az 50 tehetséges magyar fiatal kiválasztása ezért csakis világos elvek mentén, standard kritériumok és értékelési szempontok alapján képzelhető el.

Az ötven fiatal kiválasztása a La femme által felkért harminc olyan személyiség kezében van, akik sokszínű szakmai háttérrel, gazdag élettapasztalattal rendelkeznek. Ők a zsűri, s ők azok, akik az előre meghatározott szempontok alapján a jelölteket értékelik. A végső ötvenes kör az egyéni értékelések összesítésével egy erre a célra létrehozott online rendszerben születik majd meg.

Az értékelés az alábbi szempontok alapján történik.

Teljesítmény – kifejezi, hogy a fiatal tehetség képességei mennyivel emelkedik a korosztályi átlag fölé (az eddig elért eredmények, a relatív életkor, a fejlődés üteme alapján), figyelembe véve a további kimagasló teljesítményhez nélkülözhetetlen személyiségjegyek meglétét;

Társadalmi érték – amely a közösség értékrendjének, normáinak, „lelki egészségének”, gondolkodásának, fejlődésének, életminőségének, jövőjének, Magyarország nemzetközi megítélésének, hírnevének pozitív befolyásolási képességét mutatja;

Eredetiség – a tömegirányzattól való különbözőséget fejezi ki, vagyis azt, hogy a fiatal tehetség mennyire megkülönböztethető, egyedi, akár rétegterületen mutat kimagasló teljesítményt;

Újítóerő – a megvalósítás képességével párosuló alkotó kreativitás, legyen szó akár egy tradicionális terület forradalmasításáról, akár egy új irányzat teremtéséről;

Ösztönző erő – a fiatal tehetség személyiségén és tevékenységén keresztül megnyilvánuló, másokat kiemelkedő teljesítményre ösztönző erő mértéke, figyelemmel a teljesítmény láthatóvá tételének képességére, a jelölt karizmájára, kisugárzására.

Ha további információra van szüksége, kérjük, írjon a következő mailcímre: tehetseg@lafemme.hu

Köszönjük közreműködését, jelölését, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a La femme 50 tehetséges magyar fiatal programja a valódi teljesítményt, a tehetségeket, a fiatal példaképeket ünneplő kezdeményezés legyen.

Hibát talált?

Ha az oldal működésében, a kapcsolódó információkban hibát, hiányosságot talál, kérjük jelezze számunkra a következő mailcímre: tehetseg@lafemme.hu Köszönjük segítségét!

Jelölt lehet minden 1982. január 1-je után és 1996. december 31-e előtt született magyar fiatal, aki valamilyen területen átlagon felüli tehetséggel és szorgalommal rendelkezik, amit a jelölés során megadott információk is alátámasztanak.

Jelölt lehet a tehetséges fiatal kite szörfös, hegedűművész, cukrász, költő, színművész, építészmérnök, feltaláló, üzletember, hajómérnök, orgonaművész, operaénekes, bútorasztalos, matematikus, harcművész, paraúszó, újságíró, programozó, csillagász, nemzetközi jogász, siklóernyős, ékszerész, biokémikus, hangszerkészítő, divattervező vagy épp jazzénekes… Nincsenek kategóriák, nincs műfajmegkötés! Csak a tehetség számít!

 

Forrás: http://www.lafemme.hu