palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A 2010. évi Európai Vállalkozás Díj nemzeti forduló

európai vállakozási díjA Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, mint az „Európai Vállalkozás Díj” projekt nemzeti koordinátora, meghirdeti az Európai Bizottság által 2005-ben alapított, 2009-ben már negyedik alkalommal kiírt „Európai Vállalkozás Díj” pályázatot.
A Díj azokat a kiváló kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek helyi és regionális szinten támogatják a vállalkozói tevékenységet. A versenyben történő részvételre felhívást kapott az Európai Unió 27 tagállama, valamint Izland, Norvégia és Törökország.

A pályázat főbb céljai

 1. a vállalkozásokat és a vállalkozói tevékenységet előmozdító sikeres tevékenységek és kezdeményezések kiválasztása és elismerése;
 2. a legjobb vállalkozási elképzelések és gyakorlatok bemutatása és megosztása;
 3. a vállalkozók társadalomban játszott szerepének szélesebb körű megismertetése, valamint
 4. a potenciális vállalkozók ösztönzése és inspirálása.

Pályázati kategóriák

 1. Vállalkozói szellem támogatása díj: olyan nemzeti, regionális vagy helyi szintű tevékenységeket és kezdeményezéseket ismer el, amelyek a kreativitást, az innovációt és a kockázatvállalást ösztönző vállalkozói gondolkodásmódot és kultúrát fejlesztik. Példák: Rendezvények és kampányok a vállalakozásról és a vállalkozókról alkotott kép javítására.
 2. Befektetés a szakértelembe díj: olyan regionális és helyi szintű kezdeményezéseket ismer el, amelyek a vállalkozói, a szakmai, a gyakorlati és a vezetői készségeket javítják. Példák: Az olyan speciális szakértelem támogatása, mint a kézműiparhoz szükséges szakismeretek, a nyelvi képességek, számítógép-ismeret; mobilitás és tanácsadó rendszer a vállalkozók, valamint az iskolai és egyetemi vállalkozás-oktatás számára.
 3. Az üzleti környezet fejlesztése díj: olyan regionális és helyi szintű, innovatív intézkedéseket ismer el, amelyek elősegítik a vállalkozások indítását és növekedését, egyszerűbbé teszik a jogi és igazgatási eljárásokat a vállalkozások számára, valamint a „Gondolj először a kicsikre” („Think Small First”) elv megvalósítására törekszenek a kis- és középvállalkozások érdekében. Példák: A kis- és középvállalkozások számára a közbeszerzési piacok hozzáférhetőségét megkönnyítő intézkedések, a bürokrácia csökkentése, új vállalkozások indulásának segítése, a kommunikációs és információs technológia (ICT) és az e-business innovációs lehetőségeinek segítése.
 4. A vállalkozások nemzetközi működésének támogatása díj: olyan intézkedéseket ismer el, amelyek a vállalatokat – különösen a kis- és középvállalkozásokat – ösztönzik az Európai Unión belüli és kívüli piacok lehetőségeinek jobb kihasználásába Példák: A nemzetközi üzleti együttműködés kialakítását, fenntartását és támogatását célzó projektek; információs vagy partnerkereső eszközök, a KKV-k külföldi piacra lépését segítő szolgáltatások vagy rendszerek.
 5. Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj: olyan regionális vagy helyi kezdeményezéseket ismert el, amelyek a vállalatok társadalmi felelősségét hagsúlyozzák, és fenntartható üzleti gyakorlatot szorgalmaznak a társadalmi és/vagy a környezeti szférában. Ez a kategória ismeri el az olyan hátrányos helyzetű csoportok körében kifejtett vállalkozástámogatási erőfeszítéseket is, mint a munkanélküli, a mozgáskorlátozott vagy az etnikai kisebbségekhez tartozó emberek. Példák: A vállalkozásokon keresztül társadalmi igényeket szolgáló társadalmi vagy non-profit vállalkozások

Pályázati fordulók
Az    Európai    Vállalkozás    Díjra    való    nevezés     két    kiválasztási   szakaszban  zajlik: nemzeti és európai szinten.
A nemzeti fordulóban 2 legmagasabb eredményt elért, de nem azonos díjkategóriába tartozó pályázat delegálható az európai fordulóba.

Pályázati időpontok

 • Az „Európai Vállalkozás Díj” 2010 évi pályázatának kiírása, nemzeti forduló indítása: 2009. július 01.
 • Az Európai Vállalkozás Díj nemzeti fordulójában a pályázatok benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
 • A nemzeti forduló győztes pályázatainak kiküldése az európai fordulóban történő részvételre, 2009. december 15-i határidővel.

Az európai fordulóban magas szintű szakmai zsűri bírálja el a nemzeti fordulókból beérkezett pályázatokat.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2010 májusában kerül sor.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet:

 • kitöltött nevezési lap
 • rövid (legfeljebb 5 oldalas) összefoglaló, amely bemutatja a program leírását, lebonyolításának módját, eredményeit, valamint a helyi közösségre gyakorolt hatását,
 • ajánlólevél a gazdasági és a társadalmi élet olyan jeles személyiségétől, aki nem vett részt a programban
 • a közszféra és a magánszféra együttműködésével létrejött projekt esetén az együttműködés meglétét igazoló dokumentum (pl.: együttműködési megállapodás, támogatási szerződés)

A pályázathoz szükséges nevezési lap, a részletes pályázati információkat nyújtó Eljárási Kézikönyv a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján tölthető le: www.nfgm.gov.hu

Letölthető dokumentumok:

Európai Vállalkozási Díj 2009-eljárási kézikönyv

Európai Vállalkozási Díj 2009-nevezési lap

Lehetőség van olyan vizuális vagy audiovizuális anyag beküldésére is, amely segítségével a zsűri teljesebb képet kaphat a programról. Kérjük, hogy az így beküldött információs anyag súlya ne haladja meg az 500 g-t.

A pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati példányban legkésőbb 2009. szeptember 30-ig postai úton kell megküldeni az alábbi címre:
Czágler Péter főosztályvezető
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Üzleti Környezet Főosztály
1880 Budapest, Pf. 111.
A borítékra kérjük ráírni: „Jelentkezés az Európai Vállalkozás Díjra”.
A pályázati dokumentációt egyidejűleg elektronikus úton is kérjük megküldeni a szabone.marta@nfgm.hu címre.

A díjjal kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Szabóné Molnár Márta
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Üzleti Környezet Fejlesztése Főosztály
1054 Budapest, Hold u. 17.
telefon: (1) 475-3442
e-mail: szabone.marta@nfgm.gov.hu

Támogathatósági feltételek

Mummert alapítványi ösztöndíj

Támogathatósági kérdések/formai követelmények Igen Nem
Határidő előtt megérkezett-e a nevezés?
Aláírta-e valamelyik jogi képviselő a nevezési űrlapot?
Hiánytalanul ki van-e töltve és alá van-e írva a nevezési űrlap?
A nevező a 27 tagállam valamelyikében, Izlandon, Norvégiában vagy Törökországban található-e?
A nevező csak egy projektet nyújtott-e be és csak egyetlen díjkategóriában?
A projektre az elmúlt két évben került-e sor?
Támogatja-e a projektet egy külső vállalkozó, politikus vagy professzor is?

Ha a válasz minden kérdésre „igen”, akkor elfogadják a projektet.
Ha a fenti támogathatósági feltételek egyike nem teljesül, akkor a nemzeti kiválasztó bizottság dönthet úgy, hogy felkéri a pályázót, hogy tegye meg a szükséges módosításokat. Ez teljes mértékig a kiválasztó bizottság megítélésén, idején és jóindulatán múlik.
Miután a nevezés támogathatónak minősül, továbbítják a nemzeti szintű kiválasztáshoz.

Kiválasztási feltételek
A beérkezett nevezések az azonos díjkategóriára beérkezett többi nevezéssel összehasonlítva kerülnek értékelésre, amely során a következő táblázat alkalmazható:

Kiválasztási kérdések Legmagasabb pontszám
Eredetiség és megvalósíthatóság:

 • Eredeti és innovatív-e a projekt?
 • Miért tekinthető sikeresnek?
20 pont
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás:

 • Milyen hatással van a projekt a helyi gazdaságra?
 • Létrehozott-e munkahelyeket?
 • Fenntartható-e a projekt a jövőben is?
 • Milyen hosszú távú pozitív hatása lesz?
30 pont
A helyi érdekelt felekkel való kapcsolatok javulása:

 • Bevonták-e a helyi lakosságot is a projektbe?
 • Származott-e haszna a hátrányos helyzetű közösségeknek?
 • Tiszteletben tartották-e a helyi kulturális, környezeti és társadalmi jellegzetességeket?
25 pont
Átadhatóság:

 • Megismételhető-e a megközelítés a régióban?
 • Megismételhető-e a megközelítés máshol Európában?
 • Inspiráló-e a projekt?
 • A megtanult ismeretek megosztásához kialakítottak-e valamilyen kapcsolatokat/partnerségeket?
25 pont

Forrás: NFGM