palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A gondolatok értéke 2012 – tavaszi zsongás irodalmi pályázat

Az Irodalmi Rádió kiemelt jutalmazású pályázata. A nyertes pályázónak saját hangoskönyvet készítünk! A sikeresen szereplő alkotások szerzői lehetőséget kapnak az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre!

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:

Irodalmi Rádió
Miskolc
Pf: 8/P
3503

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: info@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „A GONDOLATOK ÉRTÉKE – 2012 – TAVASZI ZSONGÁS”

5. A pályázat célja: Az értékes írások és versek méltó rangra emelése, a tehetséges szerzők szakmai támogatása, a nyertes pályázó hangoskönyvének kiadása. Kortárs költők, írók részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak: Magyar nyelven alkotó szerzők.

7. A pályázat tartalmi követelményei:

A tavaszi zsongás tágabb témakörében várunk verses vagy rövidprózai alkotásokat. A tavasz, a tavaszi ünnepek, a hit, remény, szeretet, optimizmus, szerelem, az élet megújulását, szépségeit, örömeit hirdető alkotásokat részesítjük előnyben. Színekről, növényekről, állatokról, természetről is lehet írni, valamint várunk tavasszal játszódó történeteket is.

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó minimum 1, maximum 10 pályamunkát küldhet be. 1 alkotás 1 pályamunkának számít.
Egy alkotás maximális hossza 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

  • A/4-es lap
  • mindegyik margó 2,5 cm
  • betűtípus: Times New Roman 12-es
  • sorköz: szimpla

A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
A pályázatot lehet elektronikusan vagy postai úton küldeni.
Nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
Elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben:info@irodalmiradio.hu

A pályázat minden oldalán legyen rajta a jelige.

A pályázati kiírás címét, a jeligét, a szerző nevét, pontos postai címét és e-mail címét a pályázat első oldalán külön oldalon kérjük feltüntetni.

Csak olyan alkotást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.

9. A pályamunkák egyéb követelményei:

Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2012. április 30., éjfél

11. Pályázati díj:

MP tagoknak: az első pályázat beküldése térítésmentes, minden további pályázat 500 Ft/pályázat
Rendes tagoknak: az első pályázat beküldése 1000 Ft, minden további pályázat 1500 Ft/pályázat
Új jelentkezőknek: az első pályázat beküldése 1500 Ft, minden további pályázat 2000 Ft/pályázat
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a jeligét és a pályázati kiírás megnevezését
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:

Telefonon: 20/544-0372
vagy e-mail-ben: info@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:

A nyertes művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége és felkért tagjai végzik. A bírálóbizottság tagjai a pályázók nevét és adatait nem kapják meg, kizárólag csak a jeligéket és a pályamunkákat továbbítjuk feléjük.

14. Eredményhirdetés:

2012. május végén várható

15. Jutalmazás:

Az 1. helyezett számára hangoskönyvet jelentetünk meg válogatott alkotásaiból 60 perc terjedelemben, előadóink tolmácsolásában, 50 példányban, színes borítóval, festett koronggal. Az 50 példány hangoskönyvet a szerző szabad felhasználására bocsájtjuk.

A 2. és 3. helyezett oklevelet és kiadvány-csomagot kap.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek egyik következő antológiánkba, elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá a sikeresen szerepelt új jelentkezők bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázat és a pályázati díj
– nem azonosítható be a pályázat (nincs benne a pályázati kiírás megnevezése)
– nem azonosítható be a pályázó (nincs jelige vagy nincsenek benne a szerző adatai)
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek