palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Gondolatok értéke irodalmi pályázat

„A GONDOLATOK ÉRTÉKE – 2013. ősz” az Irodalmi Rádió pályázata. (A nyertessel egyórás online élő művészportrét készítünk, amit hangban és képben is közvetítünk és megörökítünk,  valamint lehet netkötetet és térítésmentes MP tagságot is nyerni.) Továbbá a sikeresen szereplő alkotások szerzői lehetőséget kapnak az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre is!

 

A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

A pályázat kiírójának postacíme:

Irodalmi Rádió
Miskolc
Pf: 8/P
3503

A pályázat kiírójának e-mail címe: info@irodalmiradio.hu

A pályázat címe: „A GONDOLATOK ÉRTÉKE – 2013. ősz”

A pályázat célja: Az értékes írások és versek méltó rangra emelése, a tehetséges próza- ill. versírók anyagi támogatása. Kortárs írók, költők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

Pályázhatnak: Magyar nyelven alkotó versírók, költők.

Megjelenés:

 • Hanghordozón: az Irodalmi Rádió egyik következő hangoskönyvében.
 • Nyomtatásban: az Irodalmi Rádió egyik következő antológiájában.
 • Interneten: az Irodalmi Rádió honlapján.
 • Rádióműsorban: a bekerült művek elhangoznak rádióműsorainkban is.
 • Felolvasóesten: a legjobb alkotások elhangzanak egyik felolvasóestünkön.

A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 alkotást küldhet be a pályázatra.
Az elektronikus pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező.
Egy alkotás maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
 • A/4-es lap
 • mindegyik margó 2,5 cm
 • betűtípus: Times New Roman 12-es
 • sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Minden pályaműből egy elektronikus példányt kérünk!
Az elektronikus példány eljuttatása az elektronikus pályázati űrlap mellékleteként.
Csak olyan alkotást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.

A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:

Tematikus és formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2013. november 30., éjfél

Pályázati díj:

 • Az Irodalmi Rádió MP tagjainak: az első pályamunka beküldése térítésmentes, minden további pályázat (alkotás) 500 Ft/pályázat
 • Az Irodalmi Rádió rendes tagjainak: az első pályázat beküldése 500 Ft, minden további pályázat (alkotás) 1000 Ft/pályázat
 • Új jelentkezőknek: az első pályázat beküldése 1000 Ft, minden további pályázat (alkotás) 1500 Ft/pályázat
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és előadói díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
 • átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
 • vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
 • megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

További információk kérhetők:

Telefonon: 20/544-0372 vagy e-mail-ben: info@irodalmiradio.hu

 Zsűrizés: A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége és felkért alkotótagok végzik. A bírálóbizottság tagjai a pályázók nevét és adatait nem kapják meg, kizárólag csak a pályamunkákat továbbítjuk feléjük.

Eredményhirdetés: Az Irodalmi Rádió egyik online élőben közvetített felolvasóestjén. Az esemény időpontjáról a pályázókat e-mail-ben értesítjük.

Jutalmazás:

 • Az első helyezett alkotás szerzőjével egyórás irodalmi művészportrét készítünk Miskolcon, amit online élőben közvetítünk képben és hangban is, valamint megörökítünk és közzétesszük Irodalmi TV-nk archívumában. A művészportréban előadóink tolmácsolásában a szerző több alkotása is elhangzik.
 • A második helyezett részére térítésmentesen netkötetet készítünk. 
 • A harmadik helyezett alkotás szerzője térítésmentes MP tagságot nyer 2014. év végéig.

A bekerülő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A legjobb alkotások elhangoznak az eredményhirdetés műsorában. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangoskönyvünkbe, bekerülhetnek antológiánkba, lehetőséget kapnak az interneten való megjelenésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, új és új lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

 • nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
 • nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból
 •  nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
 •  nem magyar nyelvű a pályamunka
 •  jogsértő tartalmú a pályamunka
 •   egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

Link: http://www.irodalmiradio.hu/K%C3%BCldd-be.php