palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A magyar kultúra veszteségei esszéíró pályázat

A magyar kultúra veszteségei . Magyar nyelvű nemzetközi esszéíró pályázat középiskolás diákok számára. A Holokauszt Emlékközpont magyar nyelvű, nemzetközi esszéíró pályázatot hirdet középiskolai diákok számára. A verseny célja, hogy a fiatal korosztály a magyar holokauszt történetét egy-egy kiemelkedő személyiség életén, sorsán keresztül mélyebben és személyesebben ismerje meg. Szembesüljön azzal, milyen veszteségek érték a magyar szellemi életet a kiemelkedően tehetséges, magas szakmai és esztétikai értékeket létrehozó, zsidó származású alkotók elvesztésével. Fontos, hogy az elkészült pályázatoknak köszönhetően az üldöztetés áldozatául esett alkotók munkásságát mind több fiatal megismerje, hogy csonkán maradt életművük a magyar emlékezetkultúra részévé váljon.

A pályázat témakörei:
A pályázat felöleli a magyar kultúra, a tudomány minden területét. A pályázótól azt várjuk, hogy dolgozata mutassa be a választott neves személyiség életútját, tevékenységét, legfontosabb műveit. Helyezze el az életművet a kor kulturális, társadalmi, történelmi szövetébe, s térjen ki – ha lehet, helytörténeti vonatkozásokkal – az alkotó holokauszttal kapcsolatos személyes tragédiájára.

Az alábbi névsort csupán az érdeklődés felkeltésére, a teljesség igénye nélkül állítottuk össze a választható számos művész és tudós közül.

Irodalom: Szerb Antal, Halász Gábor, Honti János, Sárközi György, Gelléri Andor Endre
Képzőművészet: Faddi-Förstner Dénes, Ámos Imre, Barát Mór, Farkas István
Újságírás: Gosztonyi Lajos, Ivor Dénes, Komlós Jenő, Bálint György, Fenyő László
Filmművészet: Gaál Béla, Székely Sándor
Zeneművészet: Engel Iván, Bárdos Alice, Weiner Leó, Vándor Sándor
Tudományos élet: Németvölgyi Fellner Frigyes, Bródy Imre, Komor Marcell, Donáth György

Ajánlott irodalom:
Magyar Életrajzi Lexikon, Magyar Zsidó Lexikon
S. Nagy Katalin: Emlékkavicsok, Holocaust a magyar képzőművészetben 1938-45, Glória Kiadó, 2006.
Kőműves Imre: A magyar sajtó mártírjai, Magyar Újságírók Szövetsége, 1981.
Horák Magda: A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években, Magánkiadás, 1999.
Kempelen Béla: Magyar Zsidó családok, Makkabi Könyvkiadó, 1999.
Bóka László: Magyar mártír írók antológiája, Cserépfalvi Könyvkiadó, 1947.
Szita Szabolcs: Halálerőd (A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-45), Kossuth Könyvkiadó, 1989.
Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában, MAZSÖK, 2000.
A magyarországi holokauszt bibliográfiája 1-2. kötet Szerk. Randolph L. Braham, Park Könyvkiadó, 2010.  

A pályázók köre:
Határon innen és túlról egyaránt várjuk a történelem, irodalom, képző- film- és színház-művészet iránt érdeklődő középiskolai diákok pályamunkáit. Egy szerzőtől legfeljebb egy pályázatot tudunk elfogadni.

Jelentkezési határidő: 2012. október 15. hétfő, 24 óra
Jelentkezni név, iskola, cím, elérhetőség és a választott téma megjelölésével a communicatio@hdke.hu e-mail címen lehet. 

Formai követelmények:
A/4-es formátum, minimum 4 oldal (11 000 karakter), maximum 6 oldal (20 000 karakter), Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1.5 sortávolság, Word formátum (.doc, .docx)

Beérkezési határideje, beküldés módja:
A pályamunkákat elektronikus úton kérjük beküldeni a communicatio@hdke.hu e-mail címre legkésőbb 2012. nov. 15. csütörtök, 24 óráig. A határidő lejártával, a késve érkező pályaműveket nem tudjuk elfogadni.

Értékelési szempontok:

  • a magyar holokauszt és a választott személyiség életművének tárgyszerű ismerete;
  • a téma rendszerezett, árnyalt kifejtése;
  • tartalmi gazdagság, példaanyag, hivatkozások;
  • a felsorakoztatott érvek minősége;
  • a megközelítés eredetisége;
  • nyelvhelyesség és helyesírás.

A Bíráló Bizottság tagjai:
Prof. Dr. Szita Szabolcs DSc. történész professzor, a Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója;
Szántó Imréné Dr. Balázs Edit, egyetemi docens, a Holocaust Közalapítvány kuratóriumi tagja;
Drucker Tibor, túlélő, a Holocaust Közalapítvány kuratóriumi tagja;
Dr. Nuber István egyetemi docens, a Holokauszt Emlékközpont oktatási főtanácsadója;
Dr. Murai Gábor egyetemi adjunktus, Nyugat-magyarországi Egyetem

A pályázat díjazása:

  • 1. díj: 50 000 Ft  + könyvjutalom
  • 2. díj: 30 000 Ft + könyvjutalom
  • 3. díj: 20 000 Ft + könyvjutalom

A legjobb pályamunkákat az eredményhirdetést követően megjelentetjük a Holokauszt Emlékközpont honlapján.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó:
2012. december 1-én,  Sopron-Balfon , a József Attila Művelődési Házban,
az Erődítő kényszermunkások ötödik emléknapján.

További információ: Nuber István, nuber.istvan@hdke.hu, 1-455-3305