palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság diplomamunka pályázata

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság pályázatA Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 8. alkalommal hirdeti meg diplomamunka pályázatát. Pályázhatnak azok a nappali tagozatos, végzős hallgatók, akik a logisztikai, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó szakmai területről (ellátás, beszerzés, termelés, elosztás, újrahasznosítás, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás stb.) készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot) magyar nyelven, arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek.


A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. Diplomamunka (diplomaterv, szakdolgozat) 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban, legalább egy opponensi véleménnyel.

2. A pályázó által összeállított információs lap a következő adatok feltüntetésével:

2.1. a pályázó neve, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím),

2.2. a felsőoktatási intézmény megnevezése (egyetem/főiskola, kar, tanszék, szakirány) és címe,

2.3. pályázati kategória megadása (főiskolai vagy egyetemi)

2.4. a diplomamunka védésén a diplomamunkára kapott érdemjegy, és a diploma minősítése.

3. A pályázat szöveges része, melyben röviden össze kell foglalni a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét és utalni kell a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségére. Az összefoglaló terjedelme 1-2 gépelt oldal legyen.

A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt!
A pályázatokat az MLBKT Titkárságára

(1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 1 267 8740, 1 267 9619 Email: edit.horvath@logisztika.hu)

2009. július 31-ig

lehet benyújtani 2 nyomtatott példányban és elektronikus formában 1 CD-n.

A pályázatokat felkért bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázót szeptember végén értesítjük.

A diplomamunkák az elbírálás után személyesen átvehetők a Titkárságon.

Díjak

A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT XVII. éves kongresszusának plenáris ülésén, 2009. november 11-én.

A győztes és a helyezést elérő pályázók az alábbi pénzdíjban (bruttó összeg) részesülnek:

Egyetemi kategória Főiskolai kategória
I. díj 80.000.- Ft 60.000.- Ft
II. díj 60.000.- Ft 40.000.- Ft
III. díj 40.000.- Ft 30.000.- Ft

Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő hallgatói konferenciára, ahova a győztesek felkérést kapnak a szakdolgozat előadására. A rendezvény helyszínén a helyezést elért pályamunkák poszterelőadás formájában is bemutatásra kerülnek. Kivonatukat megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó későbbi számaiban.

Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára, a további helyezettek pedig az első két szakmai napra.