palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Százhalombatta Ifjúságért Közalapítvány jogosítvány pályázata

Százhalombatta pályázatokA Százhalombatta Ifjúságért Közalapítvány pályázatot hirdet a városban élő fiatalok „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély megszerzésének támogatására.

A pályázat célja: A városban élő fiatalok „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély megszerzésének támogatása.

Pályázatot nyújthat be aki,

a) állandó százhalombattai lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen Százhalombattán él;
b) a benyújtás időpontjában a 26. életévét nem töltötte be.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmazni:
– pályázati adatlapot,
– vezetői engedély másolatát,
– a tanfolyam elvégzését igazoló, 2009. évben kiállított áfás számla másolatát.

Támogatási összeg:
A pályázaton elnyerhető összeg 40.000.- Ft, azaz negyvenezer forint személyenként.

A pályázat elbírálása:
A Kuratórium a pályázat benyújtását követő elbírálási időszakban dönt a pályázati kérelem befogadásáról, valamint a támogatás odaítéléséről.

A pályázati kérelem nem fogadható be,
• amennyiben a pályázó 2009. január 1. előtt szerezte meg járművezetői engedélyét;

  • ha azt nem az arra rendszeresített pályázati adatlapon nyújtották be;
  • ha a pályázó nem csatolta a szükséges dokumentumokat;
  • ha a pályázó betöltötte a 26. életévét;

• ha a pályázó korábban már részesült gépjárművezetői engedély megszerzését támogató közalapítványi juttatásban;
• ha a pályázó gépjárművezetői engedélyét nem akkreditált felnőttképzési intézményben szerezte meg.

Az alaki előírásoknak megfelelt pályázatokat a Kuratórium sorszámmal ellátva nyilvántartásba veszi. A támogatási összeg kifizetésére a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, a kapott sorszámok alapján kerül sor, a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül banki átutalással.

A pályázatokat a következő címre kérjük eljuttatni megcímzett és lezárt borítékban:
Százhalombatta Ifjúságért Közalapítvány
Százhalombatta, Szent István tér 3.
(Kérjük, a pályázaton tüntessék fel „Jogosítvány pályázat”!)

A pályázatok beérkezési határideje: folyamatos

A pályázatok végső benyújtási határideje 2009-ben 2009. november 30.

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati adatlap