palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Magyar Rádió pályázata a határon túli újságírók számára

mr-logoAz MR1-Kossuth Rádió pályázata a határon túli, magyarul (is) alkotó újságírók számára. A pályázat célja:
A magyar nyelvű rádiós művek tárházának gazdagítása és a színvonalas magyar műsorkészítés támogatása a nem magyar állampolgársággal rendelkező magyar nemzetiségű és/vagy magyarul (is) alkotó fiatal újságírók körében.


A pályázat tárgya:
3-15 perc terjedelmű magyar nyelvű műsor arról, hogy hogyan látják a határon túli magyarok Magyarországot, az anyaországbéli magyarokat. Várjuk azokat az anyagokat, amelyek újszerűen, meglepő témaválasztással vagy megközelítéssel dolgozzák fel a pályázat tárgyát. Pályázni bármely műfajban, a megadott tárgyon belül bármilyen témával lehet.

Kizárólag a meghirdetett tárgyban, kifejezetten a pályázatra készített műsorokat lehet benyújtani, más nyílt vagy meghívásos pályázatra, esetleg felkérésre született műsorral jelen pályázaton indulni nem lehet. A beadott anyag akkor tekinthető érvényes pályázati anyagnak,

  • ha technikailag olyan formában nyújtották be, hogy az rádiós műsorszolgáltatásban felhasználható és/vagy az MR honlapján közzétehető;
  • ha a jelen pályázatban, a pályázó személyére illetve a beadás módjára előírt feltételeknek megfelel;
  • továbbá ha a pályamű tartalma nem sérti a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzatban (http://www.radio.hu/down/kmsz.pdf) és a Médiatörvényben (http://www.radio.hu/down/mediatv.pdf) rögzített, a Magyar Rádióra érvényes közszolgálati műsorszolgáltatás tartalmára vonatkozó jogi kötelezettségeket.

Pályázhatnak: A jelen felhívásra pályázatot magyar állampolgársággal nem rendelkező, magyar nemzetiségű és/vagy magyarul (is) alkotó 35 év alatti újságírók nyújthatnak be. Nem kizáró ok a pályázaton való elindulás tekintetében, ha a pályázó külföldi állampolgársága mellett magyarral is rendelkezik.

Pályázati határidő és a beadás módja: A pályázat jeligés. A pályamunkákat digitális hordozón a Magyar Rádió zrt. Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Irodájára kell postai úton eljuttatni (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5.-7.), zárt borítékban, azon feladó helyett a jeligét feltüntetve. A pályázatnak tartalmaznia kell változatlan tartalommal kitöltött és aláírt Nyilatkozatot, amely jelen kiírás mellékletét képezi, és a jeligével azonosítja a szerző személyét, egy eredeti példányban, a jeligével megjelölt külön zárt borítékban.

A pályaműveknek 2010. február 4-ig kell beérkezniük.

A pályázatok értékelése: A pályaműveket a Magyar Rádió zrt. által összeállított zsűri bírálja el. A zsűri döntése végleges, azt jogi úton érvényteleníteni nem lehet.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamely díjat ne adja ki, továbbá valamely helyezést és annak díját megossza.

A pályadíjak:

  • 1. helyezett: 300.000.- Forint
  • 2. helyezett: 250.000.- Forint
  • 3. helyezett: 100.000.- Forint

Döntését a zsűri a tervek szerint 2010. március 4-én hirdeti ki.

A kimagasló pályaműveket benyújtó pályázókkal a pályázat kiírója az eredményhirdetést követően a pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt.  A felhasználási jogok átengedésére vonatkozó előzetes hozzájárulást a pályázati kiírás részét képező nyilatkozat tartalmazza.

A pályázói nyilatkozat innen tölthető le.

Bővebb információ: http://www.radio.hu

Forrás: Magyar Rádió