palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művészeti területen könyv- és folyóirat-kiadó szervezetek támogatására

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen könyv- és folyóirat-kiadói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek támogatására.


Pályázat kódja: MMA-21-KF500

A pályázat célja: A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 500 000 000 Ft áll rendelkezésre.
A pályázatra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke a művészeti-szakmai előkészítő bizottság javaslatait figyelembe véve hoz döntést a formailag érvényes pályázatok kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A támogatás összege és formája

Az elnyerhető támogatás összege: 10 000 000 – 30 000 000 Ft.
A támogatás folyósítása a támogatói okirat hatályba lépését követő 15 napon belül, előfinanszírozás formájában történik.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2021. január 25. és 2021. február 23. között nyújtható be.http://tamogatas.mma.hu/Login

A pályázatban be kell mutatni: a pályázó szakmai tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a pályázó szervezet, létesítő okiratát (alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés stb., ami tartalmazza a szervezet fő/cél szerinti tevékenységét)
  • utolsó teljes, lezárt üzleti évről (2019. évi vagy 2020. évi) szóló számviteli beszámolót
  • a pályázattal érintett programok részletes szakmai és pénzügyi bemutatását
  • csekély összegű támogatás nyilatkozat (pályázati kiírás – 1. számú melléklet)

A támogatottak köre: Támogatásban részesíthető a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, amelynek fő-, illetve célszerinti tevékenysége könyv és/vagy folyóirat kiadás.

Letölthető dokumentum

Teljes pályázati kiírás MMA-21-KF500

A támogatási időszak, a támogatás formája: A kiíró által megjelölt, 2021.01.01.–2021.08.31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, működéséhez nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó, a pályázó nevére szóló számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténhet.

A pályázat weboldala