palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre

Pályázat a népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében, a népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre.

 

Pályázati kiírás

Pályázatírás

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban –veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építészeti Program támogatást nyújt egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek helyreállításához. Ezen elsődleges célján túl, támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő történeti értékeinek megújítását az egyes emlékek felújításán keresztül, amivel hozzájárul a tájegységekre jellemző népi építészeti karaktert hordozó faluképek helyreállításához.

A magyarországi népi építészeti emlék helyreállítását megelőző szakmai dokumentáció elkészítéséhez nyújtható támogatás, amely egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

A támogatás célja

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek−veszélyelhárítását,−állagmegóvását, valamint−részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt állóelemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseinek előkészítését is.

A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

Értelmező rendelkezések:

a) népi építészeti emlék: a parasztság életformájából adódó, azt szolgáló, a 20. század közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek, kismesterségek műhelyei és a falusi közösségek építményei (pl.malom, csárda, tanítói/lelkészilak, tűzoltószertár, szakrális kisemlékek).

b) egyedi védelem alatt álló épített örökségi elem:a Miniszterelnökség által a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján vezetett központi, közhiteles műemléki hatósági nyilvántartásban egyedi műemlékként (M, NyiMÉ) nyilvántartott örökségi elem, vagy helyi önkormányzati rendeletben 2020. december 31-ig jogerősen megállapított helyi egyedi védelem alatt álló építészeti emlék.

c) területi védelem: jogszabállyal védetté nyilvánított ingatlanok együttese, mely kiterjedhet 1.a műemléki környezetre (MK); 2.a műemléki jelentőségű területre (MJT); 3. a helyi területi védelemre, ezen belül elsősorban 3.a) a településszerkezetre (pl. utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet); 3.b) a településképre (külső településkép, belső településkép, utcakép); 3.c) a településkarakterre (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen). Kérelem csak olyan ingatlanok esetében fogadható be, amelyek a b) és c) pontok valamelyikének, valamint az a) pontnak együttesen tesznek eleget.Tehát olyan épület vagy építmény, amely egyedi vagy területi védelem alatt áll és népi építészeti emlék. A két feltétel együttes fennállása szakmai ellenőrzés tárgyát képezi, nem teljesülés esetén a Kérelem elutasításra kerül.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:

A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetesés jogi személytulajdonosai, valamint ezen tulajdonosok vagyonkezelői, használói (a továbbiakban: Kérelmező). Nem jogosultak támogatásra:Lásd Útmutató.

Támogatás összege és mértéke

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer –maximum 1,5millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ide értve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő legfeljebösszköltség b 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

A támogatásfolyósítása –a megvalósítás ütemének megfelelően –támogatási előleg formájában egy, vagy több részletben történik.

Letölthető dokumentumok

gyik_20210129

hozzajarulo_nyilatkozat_minta_20210129

meghatalmazas_minta_20210129

muszakisegedlet_20210129

tajekoztato_20210129

utmutato_20210129

A Támogatási Kérelmet a jelen Tájékoztató közzétételét követő 46 (negyvenhat) napon belül kell benyújtani a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu).

 

Pályázzon!!!
Pályázatírás

A kérelmek benyújtási határideje 2021. március 16. 17:00 óra.                                                   

További információ az alábbi elérhetőségen:

Telefonszám: +36 (1) 709 45 57 (kedden és csütörtökön 09:00 -14:00 között)
E-mail:kapcsolat@nepiprogram.hu