palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Magyarok Nagy Asztala-magyar termékek a gasztronómiában pályázat

a magyarok nagy asztala pályázatAz Agrármarketing Centrum pályázati felhívást tesz közzé a 2009. évi közösségi agrármarketing program keretében A Magyarok Nagy Asztala – magyar termékek a gasztronómiában című rendezvény megszervezésére, amelyre Budapesten, a Mezőgazdasági Múzeumban és a Vajdahunyad várban kerül sor 2009. június 5-7. között. A támogatás célja: A magyar gasztronómiai hagyományok és a reneszánsz kor kultúrájának bemutatása és megismertetése, őstermelők bemutatkozási lehetőségének biztosítása.

Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult: az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, valamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának, 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett.

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet amely

  • a 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
  • nem áll csőd- és felszámolási-, vagy végelszámolási, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
  • nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása,
  • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását az ágazat szempontjából, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.

Támogatásban részesíthető tevékenységek:
A Magyarok Nagy Asztala – magyar termékek a gasztronómiában (Budapest, Mezőgazdasági Múzeum és a Vajdahunyad vár 2009. június 5-7.) elnevezésű rendezvényen az alábbi tevékenységek megvalósítása:

  • Hal és halételek bemutatása a magyar gasztronómiában
  • A rendezvény népszerűsítése marketingeszközökkel (reklám és hirdetési tevékenység)
  • Biotermékek egész napos kóstoltatásának megszervezése
  • Hagyományos magyar alapanyagokból készült ételek elkészítésének, egész napos kóstoltatásának megszervezése (minimum 3 főzősátor biztosítása)
  • Őstermelők által előállított magyar termékek bemutatása

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A pályázat meghirdetésének ideje: 2009. május 6.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. május 29.

A támogatás jellege és mértéke:A vissza nem térítendő, 100%-os támogatás.

A rendelkezésre álló forrás nagysága: 8.000.000 Ft

A pályázattal kapcsolatban információt ad: Horváth Gyöngyvér, telefon: 450-8881, e-mail: gyongyver_horvath@amc.hu

További információk, a teljes pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatók itt: http://www.amc.hu/hu/node/357

(Forrás: AMC)