palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők támogatása – KDOP-2007-2.1.1/B – második forduló

umft pályázatA támogatás fő célja a Közép-dunántúli régió, mint turisztikai desztináció piaci pozíciójának és látogatottságának javítása a régió vonzerejét növelő komplex termékfejlesztéshez szükséges turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése. A pályázati kiírás célja, hogy a régió turisztikai kínálata bővüljön és erősödjön a meglévő számos kulturális és természeti örökségre épülő vonzerőinek, valamint az új kínálati elemként megjelenő termál- és gyógyfürdők, továbbá az aktív turizmus egyes szegmenseinek (pl. vízi turizmus), és a tematikus parkok támogatott fejlesztésein keresztül. A pályázat keretében a fejlesztést komplexen kezelő, térségi összefogáson alapuló, nagyszabású, egyedi vonzerővel bíró projektek nyerhetnek támogatást.
Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan a 2007- 2008. évben 4 815 millió forint.

Támogatható pályázatok várható száma: minimum 8 db.

Pályázók köre, jogi formája: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik (pl. a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, a Kincstári Vagyonigazgatóság, a régiót érintő nemzeti parkok igazgatóságai, stb.); (KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján)

 • helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32)
 • megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert)

3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. Alapján;  KSH 362)
II. non profit szervezetek

 • egyesületek (KSH 52)
 • alapítványok (KSH 56)
 • egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (KSH 59)
 • 2009. jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 57)
 • egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján)

III. szövetkezetek (KSH 12)
IV. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21)

 • profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21))
 • átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok (KSH besorolás nem ismert)

V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23))
VI. Szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján)
A III., a IV.1. és az V. kategóriába tartozó profitorientált szervezetek kizárólag az alábbi támogatható tevékenységekre nyújthatnak be pályázat:

 • kastélyok és várak, egyházi létesítmények, valamint műemlék, műemlék-jellegű és helyi védelem alatt álló épületek, építmények turisztikai célú fejlesztése jövedelemtermelés céljából,
 • termál- és gyógyfürdők fejlesztése,
 • turisztikai célú témaparkok fejlesztése,
 • a természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú fejlesztése,
 • az aktív turizmus fejlesztései.

A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetőség, ebben az esetben be kell nyújtani az útmutató XV. számú mellékletét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodást”.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 40% – 90%

Támogatás összege: minimum 400 millió Ft – maximum 800 millió Ft
(maximum 1 500 millió forint kettő, illetve több megvalósítási helyszín esetén). Egy megvalósítási helyszínnek minősül a földrajzilag (fizikailag) egymással összefüggő terület, amit az akár több helyrajzi szám leír. Több megvalósítási helyszínnek minősülnek a földrajzilag (fizikailag) egymással nem összefüggő fejlesztési területek.

Benyújtási információk:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Közép-Dunántúli Operatív Program
Kódszám: KDOP -2007-2.1.1/B A régió arculatát meghatározni képes egyéb
turisztikai vonzerők támogatása
Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.

Az I. fordulóra vonatkozó határidők: A pályázatok benyújtása 2008. január 4-től 2008. február 15-ig lehetséges.
A második fordulóban kizárólag az első fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt.
A II. fordulóra vonatkozó határidők: A II. fordulóra az első fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges.
A pályázatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb az első fordulóban meghozott döntést követő 1 éven belül lehetséges.

(Forrás : NFÜ)