palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Színházi Dramaturgok Céhe: dráma szövegírói pályázat

smileA Kortárs Magyar Dráma Nyílt Fóruma 2016 – A Színházi Dramaturgok Céhének felhívása. Még be nem mutatott drámákat és a magukat színpadon még ki nem próbált, vagy keveset próbált írók munkáit várják, olyan műveket, amelyek egészben, de minimum félben már kidolgozottak, és a folytatásuk is kigondolt, leírt, legalább vázlatos formában.

A Színházi Dramaturgok Céhe tevékenységének egyik legfőbb iránya a kortárs dráma fejlődésének elősegítése, új szövegek, új szerzők felfedezése és színpadra segítése, a megszokottól eltérő narratívák, dramaturgiák és szerzői megközelítések támogatása és elismertetése.
Ennek a tevékenységnek a legkiemelkedőbb rendezvénye az A Kortárs Magyar Dráma Nyílt Fóruma nevű esemény, amelyet az alapítók, Radnóti Zsuzsa, Békés Pál, Nagy András, 1985-ben indítottak útjára.
Az első 15 évben a Fórum a zalagegerszegi színház segítségével és közreműködésével, az egervári várban vert tanyát, és otthona volt a rendszerváltást megelőző és közvetlenül követő évek drámairodalmának. Az éves egervári Fórum-hétévége résztvevői a színházi szakma képviselői, dramaturgok, rendezők, kritikusok, irodalmárok voltak.
2001-ben a Nyílt Fórum Pécsre költözött a Poszt idején, és a szakma, valamint a színházi fesztivál látogatói mellett, a helyi közönségből is sok érdeklődőt nyert, sőt, törzsközönsége alakult ki. A Nyílt Fórum füzetben évről-évre megjelenő drámák vitái és a felolvasószínházi délutánok több tucat, olykor több, mint száz fős részvétellel zajlottak.

Most újabb 15 év telt el, és a Nyílt Fórum ismét megújulás előtt áll.
Szeretnénk megtartani mindazokat az eredményeket, jó tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt 30 évben összegyűjtöttünk, de többrétűvé, kiterjedtebbé és a látványos rendezvények mellett, újra munka-központúbbá is tenni ugyanakkor a Fórumot.

Ehhez keresünk együttműködő társakat, részvevőket.

Letölthető dokumentum

a_dramaturg_ceh_felhivasa_teljes

Felhívunk minden drámaírással foglalkozó, vagy azzal próbálkozó, vagy azt ambícionáló szerzőt, írót, költőt, irodalmárt, hogy 2016 október 21-ig küldje el nekünk drámai szövegét, a nyiltforum2016@gmail.com címre.
A Fórumon még be nem mutatott drámákkal foglalkozunk, és a kiválasztásnál előnyt élveznek a magukat színpadon még ki nem próbált, vagy keveset próbált írók.
Olyan műveket várunk, amelyek egészben, de minimum félben már kidolgozottak, és a folytatásuk is kigondolt, leírt, legalább vázlatos formában.
Természetesen a szerzői nyitottság is az együttműködés elengedhetetlen feltétele.

Mi történik ezekkel a szövegekkel?

  • November első hétvégéjén (nov 4-5-6.), csak dramaturgok részvételével egy dramaturg-hétvége keretében választjuk ki a beérkezettek közül azokat a szövegeket, amelyekkel a következő nyolc hónapban dolgozni fogunk. Erről a szerzőket 2016 november 20-ig értesítjük.
  • A válogatott szövegek szerzőit meghívjuk Zalaegerszegre, egy január elejei hosszú hétvégére (a tervek szerint 2017 január 5-6-7-8.), amikor dramaturgok, a hozzájuk csatlakozott színházi emberekkel, rendezőkkel, színészekkel, kritikusokkal, írókkal, csoportokban konzultálnak a drámai szövegekről, értékelik azokat, javaslatokat fűznek hozzájuk, tanácsokkal látják el a szövegek íróit. A terv szerint a novemberben kiválasztott szövegeket minden műhely, illetve annak tagjai (mintegy 20-30 értő ember) elolvassák, és minden munkacsoport minden tagja véleményt nyilvánít azokról. Hitünk és tudomásunk szerint, arra, hogy ilyen koncentrált figyelem irányuljon egy-egy drámaíróra és drámai szövegre, nincs példa a magyar iróképző gyakorlatban. Az itt kapott véleményeket, kritikákat, tanácsokat természetesen nem kötelező megfogadni, azonban azt várjuk a szerzőktől, hogy a következő másfél-két hónapban fejlesszék szövegeiket. Lehetőség van arra is, hogy a szerzők mentort, segítő tanácsadót válasszanak maguknak.
  • 2017 márciusában, Debrecenben, a Deszka kortárs dráma fesztivál alatt megvalósuló workshopon, ahol szintén vendégül látjuk a Nyílt Fórum szerzőit, már a részben, vagy egészben átdolgozott drámai művekkel találkozik a Nyílt Fórum. Ismét plenáris és szekció-ülésekben tekintjük át a drámákon esett változásokat, fejlődést. A műveket, illetve működésüket, részleteiben, felolvasás keretében is próbára tesszük. A szerző és mentora ekkor újabb tanulságokat vonhatnak le a hallottakból.
  • az így már két fordulóban fejlesztett drámák sorsának, illetve közülük a legjobban sikerülteknek ekkor két folytatása lehetséges: megjelennek a Nyílt Fórum füzetek 2017-es számában, és részt vehetnek a Poszton, a széles szakmai nyilvánosság előtt zajló kötet bemutatón, illetve a szövegek neves rendezők, színészek által létrehozott felolvasó-színházi előadásokon, teljes egészükben elhangoznak Pécsett, 2017 júniusában, a Poszton.
    Kérjük, mérlegeljék, részt tudnak-e venni az eseménysorozaton, hiszen szakmailag, a szöveg fejlesztése szempontjából, minden bizonnyal célszerűbb a Nyílt Fórum minden állomásán jelen lenni.
    A beválogatott szerzők részére az egyes fordulók úti-, szállás- és étkezési költségeihez hozzájárulunk, illetve álljuk azt.

Akinek felhívásunk felkeltette érdeklődését, de idén nincs olyan szövege, amelyet szívesen kipróbálna a Nyílt Fórumon, jelentkezzen megfigyelőnek, nézőnek, a viták résztvevőjének.