palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Alkotói támogatás felsőfokú szinházművészeti tanulmányaikat folytató és végzett diákok számára

A jelen pályázati támogatás alkotói támogatás felsőfokú művészeti tanulmányaikat folytató, színházi rendező, dramaturg, látványtervező szakos hallgatók, továbbá a 2020/2021-es tanévben végzett rendezők, dramaturgok, látványtervezők hospitálására., támogatására.

Alkotói támogatás felsőfokú művészeti tanulmányaikat folytató, színházi rendező, dramaturg, látványtervező szakos hallgatók, továbbá a 2020/2021-es tanévben végzett rendezők, dramaturgok, látványtervezők hospitálására

 • az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény(a továbbiakban: Emtv.) 11. § szerinti kiemelt/nemzeti minősítésű, nem budapesti székhelyű színházművészeti szervezetnél vagy
 • az Emtv. 11. §. szerinti minősítéssel nem rendelkező, de szabadtéri színházként nyilvántartott, nem budapesti székhelyű színházművészeti szervezetnél, vagy
 • határon túli színházművészeti szervezetnél

az évad során egy produkció próbafolyamatának végigkövetésére, az előkészületektől a bemutatóig, annak érdekében, hogy a pályázók a gyakorlatban is tapasztalatokat szerezzenek egy nem budapesti székhelyű színház működéséről, megismerkedjenek a társulattal, a műszak, a tárak mindennapos feladataival és a próbafolyamat különböző fázisaival.

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12.000.000 Ft

Igényelhető támogatásmaximum 500.000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre:

 • Valamely művészeti felsőoktatási intézményben tanuló színházi rendező, dramaturg, tervező hallgató – ide értendő a határon túl, magyar nyelvű művészeti képzésben részt vevő hallgató is – mint magánszemély,
 • valamely művészeti felsőoktatási intézményben 2020/2021-ben végzett rendező, dramaturg, látványtervező, mint magánszemély.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, illetve kizárólag egy alkotói támogatásban részesülhet! A pályázatban megjelölt megvalósítási időszak el kell, hogy különüljön a korábbi – az NKA bármely kollégiuma által – támogatott pályázatban/támogatási szerződésben szereplő megvalósítási időszaktól.
 • a megpályázott megvalósítási időszakban a hallgató állami ösztöndíjban nem részesülhet.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. április 1. – 2023. május 31.

Nevezési díj mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5 000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% Áfát is köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. betétlap (a linkre kattintva tölthető le),
 2. a fogadó színház vezetőjének szándéknyilatkozata a fogadás tényéről,
 3. a hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum, a  2020/2021-es tanévben végzett pályázó esetén oklevél vagy az intézmény igazolása,
 4. hallgató esetén az osztályvezetőjének/intézetvezetőjének támogató nyilatkozata,
 5. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 6. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza).

Hiánypótlásról és egyéb további információról ITT kaphat tájékoztatást