palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Alkotótelepek programjának megvalósítása, azon való részvétel támogatása

A támogatás célja képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar művészek részvételének lehetővé tétele hazai alkotótelepeken. Ennél az altémánál elsősorban a művészeti alkotások létrehozására létrejött alkotótelepeket és alkotóműhelyeket támogatják.

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 23.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy

 • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást,
 • a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek,
 • ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. április 1. – 2023. március 31.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a részletes költségvetésben szükséges),
 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el),
 • eszközbérleti díj,
 • terembérleti díj,
 • részvételi díj,
 • szakmai anyagköltség (programhoz kapcsolódó),
 • előállítási költség,
 • csoportos étkeztetés (A kért/megítélt támogatási összeg max. 20%-a lehet. A támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel, valamint ásványvíz vásárlására fordítható, más alapanyag beszerzésére nem.),
 • szállítási költség.

A Kollégium üzemeltetési és fenntartási kiadások elszámolását (rezsiköltséget) nem engedélyezi.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. 105116 sz. betétlap,
 2. részletes (jogcímekre bontott) költségvetés,
 3. adott alkotótelep, műhely, szimpózium utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének fotódokumentációja,
 4. pályázó alkotóművész utóbbi 3 évben készített alkotásainak fotódokumentációja,
 5. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 7. nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.
 8. egyéb melléklet (ha Önnek nincs, úgy kérjük ezt az indoklásba írni).

További információ: Alkotótelepek programjának megvalósítása, azon való részvétel támogatása