palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken való részvételének támogatása

A pályázat célja hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételének, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésének, kurzus vezetésének támogatása a képzőművészet területén.

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre:

jogi személyiségű szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként képzőművészek és képzőművészeti szakemberek.)

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy

 • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást,
 • a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek,
 • ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. április 1. – 2023. március 31.

Nevezési díj összege/mértékea pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium  nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Rendezőszerv esetén:

 • előadói tiszteletdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el),
 • terembérleti díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség.

Magánszemély esetén (résztvevőként):

 • utazási költség,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el),
 • részvételi díj,
 • eszközbérleti díj,
 • szakmai anyagköltség.

A Kollégium üzemeltetési és fenntartási kiadások elszámolását (rezsiköltséget) nem engedélyezi.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. 105103 sz. betétlap (a betétlap a linkre kattintva nyitható meg),
 2. pályázó alkotóművész utóbbi 3 évben készített alkotásainak fotó-dokumentációja (3-5 db),
 3. A külföldi alkotótelepen/alkotóműhelyben/szimpóziumon való részvételre szóló meghívó/igazolás (csak egyéni részvétel esetén!),
 4. A külföldi művész részvételi szándékát igazoló dokumentummásolata (csak rendezőszerv pályázata esetén)
 5. nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki terhelési bizonylat másolata,
 6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 7. egyéb melléklet (ha Önnek nincs, úgy kérjük ezt az indoklásba írni
 8. nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról

A hiánypótlásról és az elbírálásról további információ: ITT