palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Alkotóközösségek támogatása

A pályázat célja, hogy biztonságos alkotói környezetet biztosítson a hivatásos táncszakmában tevékenykedő alkotók és táncosok által létrehozott szakmai közösségek (működési támogatásban nem részesülő alkotói közösségek vagy társulatokon belül létrejövő alkotócsoportok) számára. A táncművészet területén megvalósítandó előadásokhoz és produkciókhoz kapcsolódó kutatási folyamatok támogatása, ahol az alkotóknak alkalmuk nyílik bemutató kényszere nélkül kísérletezni, alkotói metodikájukat fejleszteni.

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 • erre az altémára egy alkotóközösség kizárólag 1 pályázatot nyújthat be,
 • az alkotóközösség tagjai más alkotóközösségben nem pályázhatnak (egy ugyanazon tag nem vehet részt több támogatott alkotócsoportban),
 • a pályázók a kuratóriummal egyeztetve személyes konzultációra behívhatók.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.600.000 Ft

Igényelhető támogatásmaximum 1.200.000 Ft/pályázat (200.000 Ft/fő)

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: 18. életévüket betöltött, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, legalább két színpadra állított művel rendelkező, és/vagy legalább két színpadra állított koreográfiában releváns helyen nyilvánosan bemutatott előadásban résztvevő a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művészek alkotó közössége (magánszemély, egyéni vállalkozó vagy jogi személy). Az alkotó közösségek létszáma minimum 3 maximum 6 fő lehet.

A pályázók vállalják, hogy egy közösen kidolgozott 8 hetes vagy 2×4 hetes szakmai programot állítanak össze, heti bontásban a kutatási cél meghatározásával. A program végén a támogatott köteles a kutatási eredményeit prezentálni az alkotó által választott formában stúdió körülmények között, ahová kötelesek meghívni az IZP Kollégium tagjait.

Jelen altémában beadott pályázat és annak sikeres teljesítése, a 2022. őszén kiírásra kerülő “Új táncszínházi produkciók megvalósítása alkotó közösségek számára” altémában való indulás feltétele.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy

 • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást,
 • a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek,
 • ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. március 1. – 2022. augusztus 31.

Nevezési díj összege/mértéke:A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% Áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% Áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadóművészek tiszteletdíja,*
 • szakmai közreműködők tiszteletdíja (melynek tételes kifejtése a költségvetésben szükséges) *.

A *-gal jelölt tételekre vonatkozó információk az IZP Pályázati tájékoztató-ban találhatók.

A Kollégium üzemeltetési és fenntartási kiadások elszámolását (rezsiköltséget) nem engedélyezi.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. a programban résztvevő előadóművészek önéletrajza,
 2. kutatási program részletes leírása (maximum 2 oldal terjedelemben),
 3. motivációs levél,
 4. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 5. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 6. nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

A hiánypótlásról és az elbírálásról további információk ITT