palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új táncszínházi produkció megvalósítása fiatal alkotók számára

A hivatásos táncszakmában tevékenykedő, alkotói pályájuk elején járó, önálló arculatuk és formanyelvük kidolgozásán fáradozó, már alkotói tapasztalattal bíró koreográfusok új produkciói megalkotásának, valamint az IZP Program keretében elkészült produkciók minél szélesebb közönséghez való eljuttatásának elősegítése.

A pályázó vállalja, hogy a minimum 40 – maximum 50 perces produkcióját – melyet önállóan, vagy mentorral együttműködve készít el (a mentor kiválasztásának módjára vonatkozó információk megtalálhatók az IZP Pályázati tájékoztatóban) – a Nemzeti Táncszínház szervezésében megvalósuló IZP Estek keretében mutatja be először. (A bemutató körülményeiről további információ az IZP Pályázati tájékoztatóban található.) Valamint vállalja, hogy a támogatott produkciót kiválasztása esetén bemutatja a 2023-ban induló előadássorozat keretében az IZP Pontokon.

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrásaMagyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 9.200.000 Ft

Igényelhető támogatásmaximum 2.300.000 Ft/pályázat

A támogatott a fenti összegből a produkció megvalósítási költségeire maximum 2.100.000 Ft-ot fordíthat. Amennyiben mentorral való együttműködés mellett dönt, további 200.000 Ft-ot köteles – a mentorral, vagy a mentor képviseletében eljáró vállalkozással kötött, annak személyes közreműködését feltüntető szerződés alapján – a mentor tiszteletdíjára fordítani.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók körelegalább három, de hatnál nem több önálló, releváns helyen, fizetőnézők előtt bemutatott, minimum 30-60 perces produkcióval rendelkező, 18. életévüket betöltött művész (magánszemély, egyéni vállalkozó vagy jogi személy).

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy

 • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást,
 • a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek,
 • ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. június 30.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% Áfát is, illetve 500.000 Ft vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% Áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • szakértő (mentor) tiszteletdíja (összege 200.000 Ft),
 • előadóművészek tiszteletdíja, *
 • alkotók tiszteletdíja,*
 • szakmai közreműködők tiszteletdíja (a szakmai közreműködők tevékenységi körének – pl. hangtechnikus, fénytechnikus stb.- tételes – nem név szerinti – kifejtése a költségvetésben szükséges),*
 • produkciós vezető tiszteletdíja,*
 • művészeti szolgáltatási díj,
 • jogdíjak,
 • jelmezköltség,
 • díszlet,
 • kellék,
 • bérleti díj,
 • útiköltség,
 • szállítási költség,
 • reklám-, és propagandaköltség,
 • dokumentálás költsége.

A *-al jelölt tételekre vonatkozó információk az IZP Pályázati tájékoztatóban találhatók.

A Kollégium üzemeltetési és fenntartási kiadások elszámolását (rezsiköltséget) nem engedélyezi.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. a pályázó szakmai önéletrajza,
 2. szinopszis (1-3 oldal terjedelemben),
 3. színlap,
 4. mentori együttműködés esetén, prioritás szerinti 3 mentor önéletrajza,
 5. a megpályázott program megvalósításába bevonandó közreműködők listája, illetve az általuk megvalósítandó tevékenységek felsorolása,
 6. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 7. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 8. nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

További információ a hiánypótlásról és az elbírálásról ITT