palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új táncelőadások fejlesztése és kutatása pályakezdő alkotók számára

A pályázat célja a hivatásos táncszakmában tevékenykedő pályakezdő koreográfusok önálló táncszínházi produkcióját megelőző kutatás támogatása, stúdió körülmények között történő bemutatásának elősegítése. Jelen altémában beadott pályázat és annak sikeres teljesítése, a 2022. őszén kiírásra kerülő “Új táncszínházi produkció megvalósítása pályakezdő alkotók számára” altémában való indulás feltétele.

A pályázó vállalja, hogy 2022. szeptember folyamán, Budapesten megrendezésre kerülő showcasen minimum 8, maximum 12 perces, kidolgozott prezentációt tart. (A showcase körülményeire, részleteire vonatkozó információk az IZP pályázati tájékoztatóban találhatók.)

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára egy pályázó kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.000.000 Ft

Igényelhető támogatásmaximum 200.000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre18. életévüket betöltött, önálló produkcióval nem, vagy legfeljebb három színpadra állított művel rendelkező, a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró művész (magánszemély vagy egyéni vállalkozó), vagy a hivatásos táncművészet területén tapasztalattal bíró jogi személy.

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy

 • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást,
 • a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek,
 • ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az a pályázó, aki magánszemélyként nyújtotta be a pályázatát (az adott pályázat keretein belül), nem módosíthatja a státuszát az elszámolás miatt egyéni vállalkozóra és fordítva sem.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. március 1. – 2022. augusztus 31.

Nevezési díj összege/mértékeA pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% Áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • előadóművészek tiszteletdíja,
 • alkotók tiszteletdíja,
 • technikai közreműködők tiszteletdíja,
 • művészeti szolgáltatási díj,
 • útiköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni.

A Kollégium üzemeltetési és fenntartási kiadások elszámolását (rezsiköltséget) nem engedélyezi.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. szakmai önéletrajz,
 2. szinopszis (maximum 1 oldal terjedelemben),
 3. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 4. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 5. nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

Hiánypótlásról és az elbírálásról ITT