palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Anyanyelvi pályázat 2014

Az Anyanyelvápolók Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával meghirdeti 2014. évi (14.) közös anyanyelvi pályázatát civil szervezetek és magánszemélyek részére. A pályázat célja a magyar nyelv értékeinek föltárása, megóvása, nyelvi örökségünk megőrzése és életre keltése, valamint gyarapítása, s az újabb nemzedékkel való megismertetése. A pályázaton társadalmi szervezetek, alapítványok és magánszemélyek határoktól függetlenül részt vehetnek.

A pályázati téma
Élő tájnyelvek. A magyar nyelv táji gazdagsága

A pályázat feltételei
A 2014. téma a magyar nyelv máig élő táji-területi jellegzetességeire, gazdagságára kívánja ráirányítani a figyelmet. A pályázatra benyújtható egy-egy jól körülhatárolt táj, tájegység (akár egy egész nyelvjárástípus, akár egy kisebb táj, település vagy közösség) nyelvjárását bemutató dolgozat. A pályázók ne feledkezzenek meg arról, hogy nyelvjárási jelenségekkel szinte minden magyar nyelvterületen lehet találkozni: a közismert, hagyományos nyelvjárásterületeken túl szórványokban, diaszpórában, valamint városokban is. Számos városunk nyelvét színezi a nyelvjárás.
A pályamunka témája lehet egy nyelvjárási terület(rész), vagy nyelvjárási (kiejtésbeli, nyelvtani, szó- és nyelvhasználati, műfaji stb.) jelenség történeti, mai (leíró) bemutatása (dokumentálása és elemzése), valamint a nyelvjárási jelenségek jelenével és jövőjével kapcsolatos elképzelések (nyelvjárásművelés) megfogalmazása.

A pályázat kiírói nem várnak el egyetemi szintű nyelvjárástudományi (dialektológiai) ismereteket, azonban javasolják, hogy a témaválasztásnál a pályázó ismerkedjen meg az adott terület fontosabb szakirodalmával. Külön érdekes téma lehet, hogy korábban (50-100 éve leírt) nyelvjárás, nyelvjárási jelenségek, tájszókincs ma milyen képet mutatnak. Lehet készíteni összehasonlító vizsgálatot is. A pályamunka irodalomjegyzékében csak a valóban felhasznált szakirodalmat kell megadni.
Hasznos pályamunka lehet egy-egy tájnyelvben a jellemző szövegtípusok (műfajok) összegyűjtése és közreadása.
A kiírók felhívják a figyelmet arra, hogy a pályázók lehetőség szerint igyekezzenek mai nyelvjárási nyelvi állapotot rögzíteni. A nyelvjárási szavak, szövegek lejegyzésénél nem kötelező használni az aprólékos fonetikai jeleket, elegendő csak „egyszerűsített” lejegyzés, pl. a szavak, szövegek kiejtés szerinti/fonetikus átírása, a zárt e hang jelölése stb.
A pályamunka kötelező része az adott nyelvjárási anyag pontos leírása, adatolása (időpont, helyszín, gyűjtő, adatközlők – adatvédelmi szabályok szerint).
A pályamunka műfaja szabadon választható (pl. tanulmány, összehasonlító elemzés, szószedet, esszé, irodalmi alkotás).
A pályamunkák javasolt terjedelme: 20-30 ezer leütés.
A pályázaton 25 éven aluliak külön ifjúsági kategóriában szerepelnek, számukra külön díjat/díjakat állapít meg a bírálóbizottság.

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság elnöke: Juhász Dezső intézetigazgató, egyetemi tanár, tagjai: Balázs Géza egyetemi tanár, az ASZ ügyvezető elnöke, és egy később felkérendő nyelvész szakember.

anyanyelvi pályázat
Díjazás
A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, a nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást megjelentetik. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez, szerzői jogai a kiadóra szállnak. A kiadott dolgozat szerzője a kiadványból tiszteletpéldányt kap.

Díjak: A pályázat díjazására 1.250.000 Ft áll rendelkezésre. A felosztást a pályázatok értékelése után a bírálóbizottság határozza meg.

Letölthető dokumentumok

nyilatkozat és a pályázati kiírás 

Határidő, információk

Beküldési határidő: 2014. április 30. (éjfél). A pályázati anyagot elsősorban elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) kell küldeni. A szervezők kivételes esetben elfogadnak csak papírformában beküldött pályamunkát is. A beérkezett pályázatot e-mailben 5 napon belül visszaigazoljuk!
Ímélcímpalyazat@anyanyelvapolo.hu
A pályázat ügyintézője: Hujber Szabolcs
A pályázat tartozéka egy adatlap a következő nyilatkozattal és adatokkal.

Link: http://www.anyanyelvapolo.hu/index.php?olvas=hirek&hir=314

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

palyazatok.org will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.