palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Támasz ösztöndíj

kormányzati portál pályázatAz  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  és  a  Balassi  Intézet  közösen  pályázatot  hirdet  a „TÁMASZ  ösztöndíjra” (tanulmányi támogatásra)  a  2013/2014-es  tanévben  a  magyarországi felsőoktatási intézményekben  alap-, egységes (osztatlan)  és mester (magiszteri) képzési szinten, magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  vagy  önköltséges  (államilag támogatott  vagy  költségtérítéses) képzési  formában  tanulmányokat  folytató,  de  ezzel  egyidejűleg  miniszteri  ösztöndíjban nem részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára.

Pályázhat  minden  olyan  külföldi  állampolgárságú,  magát  magyar  nemzetiségűnek  valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy,  aki  a 2013/14-es tanévben valamely magyarországi intézményben

  • felsőbb éves alap-, vagy egységes (osztatlan) képzésben, vagy
  • mesterképzésben

magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  vagy  önköltséges  /államilag  támogatott  vagy  költségtérítéses/formában – folytat tanulmányokat, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem részesül.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 50 fő.
A  TÁMASZ  ösztöndíj  a 2013/2014-es tanév10 hónapjára nyerhető el, mértéke  legalább  30.000,-Ft/tanév/fő,  legfeljebb 300.000,-  Ft/tanév/fő. Az ösztöndíj  egy összegben kerül folyósításra, a 2013/2014-es tanév tavaszi félévének hallgatói jogviszony igazolását követően.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Az aláírt pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek személyes benyújtásának vagy postai úton történő beérkezésének határideje: 2013. december 16., 16.00 óra.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

Forrás: http://www.kormany.hu