palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Astellas-díj – Az év orvosa 2012

Az elmúlt öt esztendőben az „Év orvosa” pályázatra beküldött betegtörténetekből több mint 700 nagyszerű orvost ismerhettünk meg. Ők azok, akik a gyógyítást hivatásként élik meg, akik nap mint nap hősiesen és emberséggel állnak helyt a betegséggel küzdő páciensek mellett. Gondoskodásuk, odafigyelésük, biztató szavaik a kezelés hosszú óráit, napjait, hónapjait sokak számára elviselhetőbbé, reménytelibbé teszik. Megérdemlik, hogy odafigyeljünk rájuk, hogy munkájukat, orvosi és emberi teljesítményüket egyaránt elismerjük.

Az Astellas-díj – Az év orvosa 2012 pályázat immár hat esztendeje várja az egykori és jelenlegi betegek történeteit, amelyekből éppen az említett helytállás és emberség válik láthatóvá.

Kérjük, írja meg és küldje be Ön is a saját történetét! Adjon esélyt kezelőorvosának, hogy mindennapi munkáját, emberségét minél többen megismerhessük!

A történet beküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy kezelő – orvosa a 2012-es Astellas-közönségdíj várományosává váljon! Az érvényes jelölést (történetet) beküldők között értékes családi ajándékok találnak majd gazdára.

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE

A hazai egészségügyi ellátás színvonalának, hatékony működésének legfőbb letéteményesei mindig is az orvosok voltak. Jelenlétükről, szerepvállalásukról, helytállásukról, odaadásukról, a gyógyító szakma iránti elkötelezettségükről és szakmaszeretetükről legendás történetek maradtak fenn. Említhetünk szép számmal nagy magyarokat, akik az elmúlt korokban a gyógyításnak, az orvoslásnak áldozták életüket. Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, s a „legmagyarabb magyar orvos”-ként emlegetett Flór Ferenc csak néhány példa azok közül, akiknek szelleme, munkássága ma is köztünk él.

Felmérések igazolják, hogy a betegek gyógyulásához az orvosok szakmai felkészültsége és tapasztalata mellett az emberi teljesítményre és a kölcsönös bizalomra is nagy szükség van. A betegek gyógyulni akarása, az olykor leküzdhetetlennek tűnő kór legyőzésébe vetett hit a jó orvos-beteg kapcsolat megléte nélkül szinte elképzelhetetlen.

Az Astellas Pharma Kft. és a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) az „Astellas-díj – Az év orvosa 2012” pályázat elindításával és a kiemelkedő orvosi teljesítmények elismerésével immár hatodik esztendeje tevőlegesen is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az orvosok elismertsége és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekednek arra, hogy az egészségügyben naponta megtapasztalható pozitív történetek és a betegek gyógyulását szolgáló példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.  

Az Astellas-díj az emberséget és a szakmaiságot egyaránt követendő értékként állítja fókuszba. Míg a jelölt orvosok emberségéről a beküldött történetekkel alapvetően a laikus közönség tesz tanúságot, a szakmai értékelés és minősítés a szakmai környezet értékítélete alapján áll össze. E két vonal a pályázat keretén belül két azonos értékű, önálló folyamatként, a közönségjelölés, ill. a szakmai jelölés formájában jelenik meg. Mindemellett „Az év orvosa 2012” pályázatot egy, a média bevonását célzó „Média az orvosokért 2012” című pályázat, valamint elsősorban a gyerekeket, családokat és a gyermekorvosokat megszólító „Astellas Gyermekrajz Pályázat” c. nemes versengés egészíti ki. Míg az előbbi a példaértékű orvosi helytállást, a pozitív szituációkat és az orvos-beteg kapcsolatok fontosságát bemutató cikkeket, írásokat, interjúkat és egyéb anyagokat igyekszik összegyűjteni és minél szélesebb körben a nagyközönség elé tárni, a gyermekrajz pályázat kifejezetten a gyermekorvosok munkájára, áldozatos szerepvállalására kívánja felhívni a figyelmet.   

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓI

A pályázat életre hívója és egyben egyik kiírója az Astellas Pharma Kft., amely immár hatodik esztendeje vállal aktív szerepet a hazai egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülésének fejlesztése, azon belül is az orvosi és az egészségügyi szakdolgozói hivatás általános elismertségének javítása terén.

2007-től „Astellas-díj – Az év orvosa pályázat” címmel az orvosoknak, 2011-től pedig – a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karával és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával együttműködve – „Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója” elnevezéssel az egészségügyi szakdolgozóknak hirdet pályázatot és adományoz díjat, hogy a legnagyszerűbb emberi és szakmai teljesítmények a szakma és a társadalom minél szélesebb rétegei számára ismertté és láthatóvá váljanak.

A pályázat másik fő mentora a magyar orvostársadalom legnagyobb, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ). A szervezet1966-ban 36 társaság részvételével alakult meg. Jelenleg mintegy 130  tagegyesülettel rendelkezik, amelyen keresztül közel 30.000 magyar orvossal, kutatóval és tudóssal áll kapcsolatban.  A MOTESZ szakmai aktivitásai révén számos szervezettel és intézménnyel működik együtt.

3. A PÁLYÁZAT FŐBB SZAKASZAI, HATÁRIDŐK

Teljes pályázati időszak: 2012. október 9. – 2013. február 1.

A közönség részvételével zajló pályázati szakaszok:

Jelöltállítás betegtörténet beküldésével: 2012. október 9. – 2013. január 1. 24:00 óra

Beérkezett jelölések zsűrizése: 2013. január 2-6.

Közönségszavazás az interneten: 2013. január 7. – 2013. január 31., 24:00 óra

A közönségszavazáson kapott voksok aktuális száma alapján kialakuló pillanatnyi rangsorok (TOP-listák) közzététele:

TOP20 – 2013. január 15.

TOP15 – 2013. január 18.

TOP10 – 2013. január 22.

TOP5   – 2013. január 25.

TOP3   – 2013. január 31.

Szakmai szervezetek, szakemberek részvételével zajló pályázati szakaszok:

Szakmai jelöltállítás időszaka: 2012. október 9. – 2013. január 13.

A szakmai jelölések első értékelése, előzsűrizése: 2013. január 15-18.

A szakmai döntőbe jutottak további szakmai értékelése: 2013. január 19 – február 1.

Szakmai döntősök zsűrizése: a záróünnepség napján

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó: 2013. február eleje

4. KIK JELÖLHETNEK ORVOSOKAT AZ ASTELLAS-DÍJRA?

Közönségjelöltet bármely magánszemély állíthat, aki saját kezelésének, gyógyulásának történetét megírja, és azt e-mailen, az info@astellasazorvosokert.hu címre beküldi a pályázatra. E történetekkel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a bemutatott orvos emberségét, példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető legszebben, leghitelesebben mutassa be. (Kérjük, hogy a történetek hossza lehetőleg ne haladja meg a 2 oldal terjedelmet!) A 2012-es pályázaton csak olyan történettel lehet érvényes jelölést kezdeményezni, amely valóban a 2012-es esztendőhöz kötődik. (Minden esztendőben az adott év legjobb teljesítményei versengenek egymással.)

A szakmai jelölések benyújtására a pályázat keretében – meghívásos alapon – a felkért szakmai szervezetek és egészségügyi szakemberek jogosultak. (E körbe sorolhatók: a MOTESZ tagegyesületeinek vezetői, a kórházak és klinikák orvosszakmai vezetői, a Társadalmi Tanácsadó Testület tagjai, az elmúlt évek során Astellas-díjra jelölt orvosok, valamint a hivatalosan bejegyzett, az egészségügy területén működő érdekvédelmi szakmai szervezetek és az alapító okiratuk vagy alapszabályuk alapján kompetensnek tekinthető civil szervezetek.) A szakmai felterjesztés legfontosabb szakmai szempontjait a pályázati felhívás 1. számú mellékletében található „Jelölési útmutató” tartalmazza.

Amennyiben a pályázaton olyan szervezet kíván szakmai jelöltet állítani, amely a fenti körbe ugyan egyértelműen besorolható, de a jelölésre vonatkozó felkérő levelet nem kapott, lehetőség van arra, hogy a szervezet vezetője az info@astellasazorvosokert.hu e-mail címen bejelentkezzen, s a jelölői körbe való felvételét kérje.

A közönség- és a szakmai jelölésekkel kapcsolatban egyaránt fontos leszögeznünk, hogy a pályázati megmérettetés nem életművek nemes megmérettetését, hanem az adott tárgyév során megtapasztalt, a betegek, kollégák és a szakma által is elismert különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza. 

5. KIK JELÖLHETŐK AZ ASTELLAS-DÍJRA?

A közönség- és a szakmai jelöléseknél egyaránt érvényes, hogy jelölni bármely, Magyarországon igazolható módon legalább 5 éve folyamatos praxissal rendelkező, a hazai állami egészségügyi ellátás valamely területén tevékenykedő orvost lehet.

Közönségjelölésnél semmilyen szakterületi megkötés nincsen. Szakmai jelöléssel csak olyan orvos terjeszthető fel a díjra, aki a jelölés pillanatában aktív állományú, akinek napi tevékenysége a pályázati felhívás 6. pontjában felsorolt tevékenységi területek valamelyikébe egyértelműen, kétséget kizáróan besorolható. Fontos elvárás, hogy a jelölt orvos munkáját szakmai és társadalmi ismertség és elismertség övezze. Jelölni csak más személyeket lehet, önjelölésre nincs lehetőség.

A pályázat nyertesei öt éven belül nem jelölhetők újra az Astellas-díjra. A díjra nem jelölhető az sem, aki a jelölést megelőző 5 esztendőben valamilyen szakmai, vagy egyéb jellegű hivatalos elmarasztalásban, ill. büntetésben részesült. Az a jelölt, aki a pályázat folyamán a pályázati felhívásban rögzített szabályok és előírások szándékos megkerülésével, kijátszásával saját maga, vagy más számára tisztességtelen előnyt kovácsol, jelölt státuszát azonnal elveszíti, a pályázatból pedig automatikusan kizárja magát.

Kérjük, a jelölés alapját képező történet mellett kísérőlevélben a következő adatokat mindenképpen tüntessék fel: a jelölő neve (ha név nélkül szeretne jelölni, kérjük azt is jelezze), a jelölő telefonos elérhetősége, a jelölt orvos pontos neve, titulusa, munkahelyének neve, munkahelyének postacíme, munkahelyi telefonszáma, e-mail elérhetősége.

6. MILYEN KATEGÓRIÁKBAN KEZDEMÉNYEZHETŐ SZAKMAI JELÖLÉS?

Szakmai jelölteket 2012-ben az alábbi öt tevékenységi terület-kategória szerint lehet állítani:

 1. Alapellátás – az alapellátás orvosok által művelt területei Magyarországon az egészségügyi törvény 152. § értelmében a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás. Így ebben a kategóriában háziorvosokat, házi gyermekorvosokat és iskolaorvosokat lehet jelölni.
 2. Orvosi diagnosztikai szakterületek – Ebben a kategóriában a diagnosztikai szakterületen főtevékenységet végző szakorvosokat lehet jelölni, akik elsősorban az önálló és önmagában is sokrétű laboratóriumi-, képalkotó- és patológiai diagnosztika területein tevékenykednek.
 3. Sebészeti jellegű orvosi szakterületek – Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik valamelyik sebészeti szakterületen tevékenykednek, életpályájuk során sebészeti beavatkozásokat aktívan végző gyógyító orvosként.
 4. Konzervatív orvosi szakterületek – Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik gyógyító tevékenységük során olyan kórismézési és gyógyító beavatkozásokat alkalmaznak, ami nem jár az élő emberi testüregek, szervek sebészi feltárásával és ehhez kapcsolódó egyéb beavatkozásokkal. Ezen szakterületek művelői elsősorban megelőzéssel, tanácsadással, gyógyszerek, különféle műszerek és orvosi eszközök, gépek alkalmazásával, különféle gyógymódok előírásával törekszenek beavatkozni a kórfolyamatokba. Itt veendők figyelembe például azok a szakemberek, akik kórismézési és gyógyítási céllal alkalmaznak eszközöket (endoszkópok), amelyekkel vagy természetes testnyílásokon keresztül, vagy az érpálya falán ejtett kis nyíláson át jutnak be az üreges szervekbe. Ide sorolhatók az idők folyamán a belgyógyászatból önállósult szakmák képviselői mellett például az intenzív terápiás, neurológus, pszichiáter szakorvosok is.
 5. Rehabilitáció és krónikus ellátás – Azokat a szakembereket lehet ebben a kategóriában jelölni, akiknek napi orvosi tevékenységét a különböző szervrendszeri betegek egészségi állapotának stabilizálása, fenntartása, helyreállítása jelenti. A hagyományos területek – mozgásszervi, légzőszervi, keringési, idegrendszeri vagy balesetek utáni krónikus ellátás és rehabilitáció (gyermek és felnőtt) mellett újabb területek (pl. onkológiai rehabilitáció), a krónikus gondozási tevékenység, a kómás betegek ellátása, az időskori krónikus ellátások, továbbá az életvégi ellátás (hospice) művelői egyaránt a potenciális jelöltek köréhez tartoznak.

7. A JELÖLTÁLLÍTÁS FOLYAMATA

KözönségjelölésAz érvényes jelölés feltétele, hogy a jelölő saját gyógyulása, vagy kezelésének történetét a korábban említett, maximum 2 oldal terjedelemben megírja és azt a jelöltállítási időszakon belül az info@astellasazorvosokert.hu címre beküldje.

A jelölés tényéről a jelölt orvos – a beérkezést követő 24 órán belül – értesítést kap.

Amennyiben az orvos vállalja a jelölést – írásban járul hozzá nevének, szakterületének, valamint egyéb adatainak, bemutatkozásának pályázati weboldalon történő közzétételéhez, s egyúttal nyilatkozatot tesz pályázati részvételének tisztaságát illetően (fair-play nyilatkozat). A jelölt orvosok és a róluk szóló történetek a pályázat weboldalán kerülnek bemutatásra (www.astellasazorvosokert.hu)

A jelölőknek lehetőségük van arra, hogy hálájukat, köszönetüket kifejezve akár több orvost is jelöljenek az Astellas-díjra. Fontos azonban, hogy minden jelölt orvossal kapcsolatban külön történetnek kell beérkeznie. Egy történettel csak egy orvost lehet díjra felterjeszteni!   

Szakmai jelölés: a pályázat szervezői a Pályázati Felhívás 4. pontjában rögzített kritériumoknak megfelelő szakembereket és szervezeteket levélben, közvetlenül kérik fel a jelölésre. A tájékoztató/felkérő levél a jelöltállítással kapcsolatban valamennyi fontos elvárást és technikai információt tartalmaz.

A jelölő szervezetek a Pályázati Felhívás 6. pontjában felsorolt minden egyes szakterületi kategóriában maximum három jelöltet állíthatnak. Amennyiben valamely jelölőtől ennél több felterjesztés érkezik, közülük csak az időrendben beérkezett első három tekinthető érvényesnek.

Alapellátás kategóriában jelölés kizárólag csak úgy nyújtható be, ha ahhoz a Jelölő legalább egy egykori/jelenlegi beteg saját, 2012-ben történt kezelésének, gyógyulásának megírt történetét csatolni tudja. Fontos, hogy a történeten keresztül a jelölendő orvos kezelés során tanúsított emberi és orvosi teljesítménye részletesen bemutatásra kerüljön!

Kérjük, hogy a Jelölési Útmutatóban leírt elvárásokat még a szakmai jelölések megtétele előtt feltétlen olvassák el!

A szakmai jelölés a Jelölési Útmutató alapján összeállított, a formai és tartalmi követelményeknek egyaránt megfelelő jelölési dokumentáció elkészítésével és beküldésével történik. A dokumentációkat kérjük e-mailben (.doc vagy .rtf formátumban) azinfo@astellasazorvosokert.hu címre megküldeni.

A Szervezők minden beérkezett jelölést e-mailben visszaigazolnak, a jelölés ennek megtörténtével válik érvényessé! Amennyiben a jelölő a beküldött jelölésről 24 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze azt az info@astellasazorvosokert.hu e-mail címen, vagy az (1) 9200 620-as, vagy a (30) 298 3364-es információs számok valamelyikén! Köszönjük!

Szakmai jelölések esetén is érvényes, hogy a jelölés tényéről a jelölt orvos – a beérkezést követő 24 órán belül – értesítést kap. Amennyiben vállalja a jelölést – nyilatkozatban járul hozzá nevének, szakterületének, valamint egyéb, személyes adatainak, bemutatkozásának pályázati weboldalon történő közzétételéhez. A jelölt orvosok a pályázat (www.astellasazorvosokert.hu) weboldalán kerülnek bemutatásra.

A felhívás 3. pontjában rögzített határidőn túl beérkező jelölések semmilyen körülmények között nem tekinthetők érvényesnek.

8. ELŐZSŰRIZÉS, A BEÉRKEZETT JELÖLÉSEK ÉRTÉKELÉSE

Közönségjelölés: a pályázatra beérkezett történeteket a jelölési határidő lejártát követően a korábban Astellas-díjat nyert orvosokból álló grémium – elsősorban az emberi és társadalmi szempontokat mérlegelve – értékeli, nagy hangsúlyt helyezve a történetekben megrajzolt orvos-karakterek és méltatások leírására. Az értékelés során – mennyiségi korlátozás nélkül -kijelöli azon döntős történetek/jelöltek körét, akik a nagyközönség bevonásával zajló közönségszavazáson is részt vehetnek.

Szakmai jelölések: a jelölési időszak lejártát követően a beérkezett felterjesztéseket a szakmai Zsűri értékeli. Az értékelést követően megnevezi azt az összesen 15 főből álló kört -kategóriánként három-három jelölt – amely a pályázat szakmai döntőjébe továbbjut 

9. KÖZÖNSÉGJELÖLÉS – DÖNTŐ

A nagyközönség a Zsűri által kiválasztott és döntőbe juttatott jelöltekre a Pályázati Felhívás 3. pontjában szereplő intervallumon belül internetes szavazással voksolhat. A legtöbb érvényes szavazatot elnyerő orvos a pályázat közönségdíját, azaz az Astellas-közönségdíjat nyeri el.

10. A DÖNTŐS SZAKMAI JELÖLTEK MINŐSÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

Az 1. számú, Alapellátás-kategóriában döntőbe jutott orvosok minősítése az alábbi lépések szerint történik:

 • A jelölttől bekért és megkapott információk alapján
 • a praxis létszáma
 • mióta dolgozik ugyanabban a praxisban?
 • a háziorvoslás mellett végzett orvosi tevékenység: ügyeletben részvétel, mentőszolgálat, szakfelügyelet
 • a háziorvoslás mellett végzett egyéb közösségi tevékenység (önkormányzat, klub-vezetés, egészségnevelés stb.).
 • orvosi oktatási tevékenység (egészségügyi szakközépiskola, főiskola, egyetemi oktatás, postgraduális képzés stb.)
 • továbbképzési, tudomány területén végzett tevékenység (előadás tartás, könyv, könyv részlet, szakcikk írás stb.
 • A jelölt által megnevezett legalább egy idősebb kolléga (mester) és egy fiatalabb kolléga (tanítvány) méltatása alapján.
 • Mivel a díj hangsúlyosan az adott esztendőben tapasztalt teljesítményt ismeri el, a Jelölt orvos emberségéről, szakmai helytállásáról helyszíni betegelégedettségi felmérés is készül, amely szintén az értékelés részét képezi.

2-5. kategóriában döntőbe jutott orvosok teljesítményének társadalmi, szakmai és emberi szempontú minősítése az alábbiak szerint zajlik:

 • foglalkoztató kórház/klinika orvosszakmai vezetőjének véleménye alapján. Az értékelés során a Jelölt – mint munkavállaló – szakmai munkája, teljesítménye kerül górcső alá.
 • A jelölt orvossal azonos, vagy az intézményi hierarchiában felette dolgozó kollégák véleménye, értékelése alapján. A minősítés fókuszában az orvos kollégák által megtapasztalt emberi és szakmai teljesítmény áll.
 • A jelölt által megnevezett idősebb kolléga (mester) és egy fiatalabb kolléga(tanítvány) méltatása alapján.
 • jelölt orvos szakterülete szerinti orvostársaság vezetőjének értékelésealapján. Amennyiben az orvos egy ilyen szakmai társaság aktív tagja, az értéket képvisel és ez a komplex minősítés során számára pluszt jelent.
 • Mivel a díj mindig egy adott évben tapasztalt teljesítményt ismer el, a Jelölt orvos emberségéről, szakmai helytállásáról betegelégedettségi felmérés készül,amely a kórház/klinika vezetőségével együttműködésben zajlik.

12. A ZSŰRI ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSE, DÖNTÉS A SZAKMAI KATEGÓRIÁK LEGJOBBJAIRÓL

A szakmai vonalon döntőbe jutott orvosok minősítése alapján az egyes pályázati kategóriák legjobbjainak személyéről a Zsűri titkos szavazással, szavazategyenlőség esetén pedig konszenzussal dönt.

13. ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS

A pályázat orvosszakmai és közönségdíjas területen legjobbnak bizonyult jelöltjei, valamint a „Média az orvosokért 2012” pályázat nyertesei a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tehetsége által készített Astellas-díjat és az elismerő oklevelet 2013. február elején, díjátadó gálavacsora keretében, impozáns körülmények között vehetik át. A pályázat orvos díjazottai a későbbiekben jogosultak „Az év orvosa 2012” cím viselésére.

Részletes pályázati információ: www.astellasazorvosokert.hu

Történet beküldése e-mailen: info@astellasazorvosokert.hu

Beküldési határidő: 2013. január 1.

Kérdésekkel kapcsolatban kérjük, hívják a 06 30 298 3364-es telefonszámot!