palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatására.

A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése a magyar vonatkozású első világháborús emlékhelyek méltó gondozása által.

A pályázati felhívás tárgya
A határon túli településeken felállított, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása.

 • első világháborús helyi emlékművek (szobor, emléktábla, emlékjel, emlékoszlop, kopjafa stb.) felújítása, helyreállítása;
 • az emlékmű közvetlen környezetének, talapzatának helyreállítása; az emlékmű megközelíthetőségének biztosítása;
 • tervdokumentáció elkészítése műemléknek minősülő emlékhely felújításához.

A pályázat keretében nincs lehetőség hadisírok, sírhelyek felújítására, azonban temetési hely területén található emlékmű rendbetételére lehet pályázni.

Támogatható kiadások: A programhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai.

Nem támogatható kiadások:
– egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
– ingatlan- és gépjárművásárlás
– késedelmi kamat, bírság
– épület, építmény építése

Pályázók köre: A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai székhelyű:

 • civil szervezet, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy

A támogatás:

 • A teljes támogatási keretösszeg 186 000 000 Ft.
 • Megpályázható összeghatár 500 000 Ft-2 000 000 Ft közötti összeg
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 • A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően.
 • A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósítási paraméterei:

 • Megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2018. március 31.
 • A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 15.
 • Benyújtási határidő: 2017. március 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
 • Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. április 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

A pályázat benyújtásának formája:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról.

Letölthető dokumentumok

További információk az Alapkezelő honlapján – bgazrt.hu – a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.