palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az európai álompolgár kreatív pályázat

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC kreatív pályázata. Tudtad, hogy az Európai Unió polgáraként szabadon letelepedhetsz más uniós országban? Utazhatsz, tanulhatsz, munkát vállalhatsz. Tudtad, hogy az Unión belül nem érhet negatív megkülönböztetés, ha munkát szeretnél vállalni? És azzal tisztában vagy, hogy a 2014-es uniós választásokon neked is van szavazati jogod? Tudtad, hogy Te is fordulhatsz panasszal az európai ombudsmanhoz? Európa nem  a bürokraták és a diplomaták terepe! Európa az európai polgároké: bárki élhet javaslattal, beleszólhat Európa alakulásába. Legyél álompolgár! Álmaid Európájának polgára! Szólj bele abba, ami rád tartozik! Üzenj plakáttal!Beadási határidő: 2013. szeptember 2.

2013 – A polgárok európai éve.

Tudtad, hogy az Európai Unió polgáraként szabadon letelepedhetsz más uniós országban? Utazhatsz, tanulhatsz, munkát vállalhatsz. Tudtad, hogy az Unión belül nem érhet negatív megkülönböztetés, ha munkát szeretnél vállalni? És azzal tisztában vagy, hogy a 2014-es uniós választásokon neked is van szavazati jogod? Tudtad, hogy Te is fordulhatsz panasszal az európai ombudsmanhoz?

Európa nem  a bürokraták és a diplomaták terepe! Európa az európai polgároké: bárki élhet javaslattal, beleszólhat Európa alakulásába.

Legyél álompolgár! Álmaid Európájának polgára! Szólj bele abba, ami rád tartozik! Üzenj plakáttal!

Plakátodon fogalmazd meg, mi tart össze bennünket, európaiakat! Hogyan lehet még inkább erősíteni ezt az összetartozást?

Melyek azok az értékek, amelyek csak ránk, magyarokra jellemzőek, amelyek hozzátesznek Európához, az Európai Unió sokféleségéhez? Népszerűsítsd egy plakáton ezen értékek valamelyikét úgy, ahogy azt szeretnéd, hogy Európában lássák!

Ne elégedj meg az állampolgársággal! Legyél álompolgár, vegyél részt az európai értékek megőrzésében és az új értékek alakításában!

Nagyméretű molinóra nyomtatva 35 alkotás kerül bemutatásra 2013 októberében a Millenáris Parkban, az Európa Pont mellett. A legjobb 3 pályamű díjazásban is részesül.

Díjak

 • 1. díj: 2 személyes, 4 napos (3 éjszaka) utazás Brüsszelbe
 • 2. díj: 130.000 Ft értékű MédiaMarkt vásárlási utalvány
 • 3. díj: 80.000 Ft értékű MédiaMarkt vásárlási utalvány

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázat kiírója: az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, valamint az ARC Művészeti Szolgáltató Kft.

Jogi és személyi feltételek: 

 • Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet (ez utóbbi kettő együttesen a továbbiakban: jogi személy).
 • A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha az online regisztrációnál törvényes képviselőjük hozzájárult a pályázáshoz. Amennyiben a zsűri beválasztja az alkotó pályázatát a kiállításra, az csak abban az esetben állítható ki, ha a hiteles kézjeggyel ellátott törvényes képviselői nyilatkozatot a pályázó postai úton elküldi az ARC-nak.
 • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
 • Pályázhatnak jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is.
 • Pályázni csoportosan is lehet.
 • A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei:

 • A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
 • A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
 • Az érvényes pályázat feltétele a www.arcmagazin.hu weboldalon való pályázói regisztráció, a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, és a pályázati feltételek elfogadása.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.arcmagazin.hu weboldalon történik.
 • A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a fent említett weboldalon és elfogadnia a pályázati feltételeket.
 • Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.
 • Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához készíthet egy leírást (rtf vagy doc formátumban).
 • Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
 • Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!
 • A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak fel kell töltenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát.

Technikai feltételek

 • A zsűri által a kiállításra beválasztott pályaműveket 205×170 cm méretű óriásmolinóra nyomtatva mutatjuk be, de a pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni
 • A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, A/3 fekvő (1191×842 pixel), 72 dpi formátumban kell feltölteni.
 • A plakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának A/3 (420 mm x 297 mm) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.”

Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Határidő

A pályázatok leadási határideje2013. szeptember 2 éjfél

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

Értékelés – Zsűrizés

A pályamunkákat az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC bírálja el az alábbi szempontokat figyelembe véve:

 • a pályázat céljainak, a pályázati kiírásban megfogalmazottaknak való  megfelelés, európaiság (max. 40 pont)
 • újszerű, kliséktől mentes megközelítés (max. 20 pont);
 • szellemes, könnyed, barátságos hangvételű; megszólító jellegű, közvetlen (max. 20 pont);
 • vizuálisan megragadó, kidolgozott (max. 20 pont).

Díjak

 • 1. díj: 2 személyes, 4 napos (3 éjszaka) utazás Brüsszelbe
 • 2. díj: 130.000 Ft értékű MédiaMarkt vásárlási utalvány
 • 3. díj: 80.000 Ft értékű MédiaMarkt vásárlási utalvány

A zsűri további 32 pályaművet választ ki, amelyet 2013 októberében a Millenáris Parkban állítunk ki.

Díjátadás 

A díjátadásra a kiállítás nyitónapján kerül sor, 2013. szeptember 27-én. A nyerteseket és kiállítókat előre értesítjük a díjátadó helyszínéről és pontos időpontjáról.

További információ: e-mailen a palyazz@arcmagazin.hu email címen vagy telefonon a +36-30-510-8860-as telefonszámon kérhető.

Kövesd a pályázatot a Facebookon!

www.facebook.hu/europapont
www.eu.hu
http://www.facebook.com/ArcMagazin