palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Év kórháza 2011

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az „Év kórháza 2011” cím elnyerésére.

A pályázat célja: Elismerésben részesíteni a kiemelkedő egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző egészségügyi intézményeket.

Pályázhat: Magyarországon bejegyzett városi, megyei, országos, önálló fekvőbeteg-ellátást, vagy fekvő- és járóbeteg ellátást nyújtó szolgáltató, amely alapító okirata szerint egészségügyi szolgáltatást nyújt, érvényes OEP szerződéssel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik. Olyan államháztartáson kívüli szervezetek esetében, melyek közhasznúvá minősíthetőek, további feltétel a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítés igazolása.

 Pályázati követelmények

 • pályázati anyag benyújtása a 2. számú mellékletben található szempontrendszere alapján,
 • a pályázat terjedelme a mellékletekkel együtt max. 50 oldal,
 • a pályázó önálló jogosultságát igazoló okirat (pl. alapító okirat másolatának) csatolása,
 • a tulajdonos támogató nyilatkozatának csatolása,
 • érvényes működési engedély másolat csatolása,
 • érvényes OEP alap szerződés másolat csatolása,
 • érvényes orvosi felelősségbiztosítás másolat csatolása,
 •  az 1. számú mellékletben található, kitöltött pályázati adatlap csatolása,
 • a 3. sz. mellékletben található, kitöltött nyilatkozatok csatolása,
 • államháztartáson kívüli szervezetek esetében a 4. sz. mellékletben található, kitöltött nyilatkozat, kérelem csatolása.

Nem pályázhat:

 • aki a fenti pályázati feltételnek nem felel meg,
 • aki az Év Kórháza 2008, 2009, 2010. pályázaton bármely kategóriában év kórháza címet nyert,
 •  aki 2011. január 1-től a pályázat benyújtásáig 60 napon túli 50 MFt-ot meghaladó vagy 60 napon túli, az eredeti éves költségvetési előirányzat 3,5 %-át meghaladó tartozás állománnyal rendelkezik.

A beadható pályázatok száma: Egy egészségügyi intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye és egyéb követelmények

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 26.

A pályázatot öt, eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázatot kizárólag postai úton egy borítékban vagy egy csomagolásban ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként kell elküldeni az alábbi címre:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségpolitikai főosztály (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.).

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címének megjelölését.

A határidő módosítására, valamint hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő lejártát követően feladott, illetőleg kézben vagy hiányosan érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat közzétételre kerül az Egészségügyi Közlönyben és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján (www.nefmi.gov.hu),

A pályázat elbírálásának módja és ideje

A Bíráló Bizottság

 • a beadott pályázat,
 • a minisztériumban megszervezésre kerülő pályázati prezentáció (az adott kategóriában pályázók részvételi lehetőségével), valamint
 • a pályázóknál történő helyszíni látogatás alapján dönt.

A pályázat benyújtása:

 • kis kórház” (összes ágyszám 500 alatt) és
 • nagy kórház” (összes ágyszám 500 felett) kategóriában lehetséges.

 Pályázható keret

A cím nyertesének járó díj összege:

 • „kis kórház” kategória esetében                     3 M Ft
 • „nagy kórház” kategória esetében                5 M Ft

Forrás: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012. évi 20/22.02. „Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata.

A pályázattal elnyerhető támogatás felhasználására vonatkozó előírások

 • – a pályázattal elnyerhető támogatás egyszeri jellegű, vissza nem térítendő
 • – a finanszírozás módja: előfinanszírozás,
 • – a nyertes pályázókkal a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatási szerződést köt, a támogatás felhasználását a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi,
 • – a nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról szóló írásos szakmai és részletes pénzügyi beszámolót küldeni,
 • – a megítélt támogatási összeg a támogatási szerződés megkötését követően kerül egy összegben folyósításra.

A pályázatok elbírálása

Az „Év kórháza 2011” cím odaítélésére a Bíráló Bizottság tesz javaslatot, melynek tagjai a(z):

 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium,
 • Magyar Kórházszövetség,
 • Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete,
 • Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete képviselői.

A pályázat eredményének kihirdetése: A Magyar Kórházszövetség 2012. évi XXIIII. konferenciáján.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály: Sinka Miklósné Tel.: (1) 795-1099