palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Azonnal Cselekszünk Program – Munkahelymegőrző Támogatás

ofa pályázatokAz Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. „Azonnal cselekszünk” elnevezésű támogatási program keretében pályázatot hirdet Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.

Pályázati azonosító: ACS_MEGŐRZŐ_2015

A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

Program keretében nyújtott támogatások: Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

A pályázók köre
A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 33. §-a, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:

 • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
 • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
 • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
 • egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
 • egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
 • önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

Pályázat benyújtására jogosult:
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki

 • a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
 • munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

Rendelkezésre álló forrás
A program keretében nyújtott támogatások forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének 2014. évi központi kerete, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási és képzési támogatások kiadási jogcíme 2015. évi központi kerete.
Támogatási keretösszeg: 1.730.000.000 Ft

A pályázat területi korlátozása
A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország

Támogatható tevékenységek: Munkahelymegőrző támogatás az Flt. 18. §, valamint a 6/1996. (VII.16) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról (továbbiakban: 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet) 18/C. §-ban rögzítettek szerint nyújtható, legfeljebb 6 hónap időtartamra.

 • a) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén.
 • b) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások részére a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke, támogatásintenzitás, elszámolható költség

Munkahelymegőrző támogatás mértéke

 • a) Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén a program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállaló által a munkáltató működésével összefüggő okból elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a támogatható, melynek mértéke nem haladhatja meg a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-át. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható.
 • b) Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása esetén a program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-a. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújthatók: A pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2016. december 31-ig illetve visszavonásig.

A pályázati oldal elérhetősége: Azonnal Cselekszünk Program – Munkahelymegőrző Támogatás