palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Balassi, az Isten embere – pályázat rendezvény megrendezésére

A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-kultusz központja – www.balassi.eu – pályázatot hirdet önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, keresztény értékőrzőknek, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a IX. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2014-ben a fesztivál a költő műveiből az istenes verseket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe.

Mint az idvösség semmi nem egyéb az Isten színének látásánál – írja Ötödik az Giannetta Padovana nótájára című versében a poéta.

Istenimádásának fölidézéséért a 2014. február 13-án, 14-én és 15-én – csütörtökön, pénteken és szombaton – sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a Teremtőhöz való hűségét vallja meg mondanivalójának ábrázolásához. Ebben az évben is lehet a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költők alkotásaiból válogatni, köztük a külföldi műfordítók munkáiból is. Mert csak ő egyedül minden teremtője,/ S mindent bír, valamint magában rendelte,/ Megmarad mindenek ellen ő szerzése” – rögzítette a poéta.

A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a rendezvény irodalmi anyagát.

A pályázat különösen ajánlott az európai kereszténységet finomító, azt megújító szervezeteknek, a két évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, valamint az igényes vendégváróknak. „Világ fejedelmi, urak és fő népek,/ Kik községgel bírtok, s néki törvént tésztek,/ Örökké dicsérvén az Urat féljétek!” – öntötte formába gondolatát a költő.

Kiváltképp örömmel látják a kiírók a határon túli közösségek pályázatát: Érsekújvártól Temerinig, Marosvásárhelytől Kismartonig. Ugyancsak bizakodással várja a Központ az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét. Újraalkothatják a könyörgést: Óh, én idvözítő kegyelmes Istenem! Légy ez dolgaimban én kegyes vezérem, Vezess ki már éngem, Szégyentől, Pokoltól hogy megmenekedjem!” 

A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2014-ben Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Boros rendezvényeken az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorát: Ha Isten jó urunk, ő mindennel jól tehet.” 

A pályaművet 2013. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu bemutatja a világhálón, emellett a szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVIII. alkalommal történő átadására.

Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar irodalmárokkal, zeneművészekkel, alkotó értelmiségiekkel.

Mert ez napot Isten örvendetességre serkengeti fel nékünk!

Forrás: http://www.balassi.eu/balint-nap/