palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Bank Budapestért alapítvány pályázat 2011/2

A  pályázat célja, olyan közcélú, közérdekű tevékenységek támogatása, amelyek Budapest szellemi, művészeti, kulturális és tudományos élete színvonalának emeléséhez kívánnak hozzájárulni; illetve egy egészségesebb Budapestért, az életminőség javításáért, az esélyegyenlőség,  az egészségileg vagy szociálisan hátrányos élethelyzet jobbításáért, valamint az épített- és természeti értékek védelméért, a műemlékek megőrzéséért, a kulturális örökség megóvásáért tevékenykednek.

E célokkal összhangban, azok megvalósítására, az  Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

A  pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be: Magyarországon ténylegesen működő, bejegyzett  nonprofit szervezetek, valamint  magánszemélyek.

A pályázaton nem vehetnek részt   azok a pályázók, akik  az Alapítványtól korábban elnyert  támogatással nem számoltak el, kivéve, ha erre a Kuratórium engedélyt adott;  továbbá  nem bejegyzett szervezetek, politikai pártok,  hatóságok,  önkormányzatok, állami szervezetek és intézmények, valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó (feladataikat szolgáló) alapítványok, szervezetek, továbbá profit-orientált szervezetek,  gazdasági társaságok, kivéve ha a gazdasági társaság  tevékenysége – a piac jellegére tekintettel is –  támogatást igénylő,  értékes,  közcélú, a főváros épülését elősegítő ügyet szolgál.

A  támogatás jellege:
Elszámolás-köteles, vissza nem térítendő,  egyszeri támogatás, melynek felső határa  500.000,- forint   (bruttó összeg). A  pályázatok támogatására  szétosztható keretösszeg: 15 millió Ft, mely a nyertes pályázók között oszlik meg.
A már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk. Elkezdett, illetve folyamatban lévő tevékenységek megvalósításához, valamint a támogatás átutalását követően megvalósítandó, és 2012 december 30-áig megvalósított célok támogatására lehet pályázni.
A támogatás elnyeréséhez önerő felmutatása nem szükséges.
A Kuratórium  fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől,  vagy a kiírástól eltérő mértékű  támogatást nyújtson.

A  támogatás elszámolása: A Pályázó támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és annak megvalósítását követően, de legkésőbb  2012. december 30-áig, illetve újabb pályázata  benyújtása előtt az összeg felhasználásáról elszámolni, a honlapunkon található szabályok szerint.  Részletesen:  www.budapestbank.hu/info/alapítvanyok/index.php „Tájékoztató az elszámolási kötelezettségről”.

Megpályázható témakörök
a  www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php    „Megpályázható témakörök” címszó alatt.

A   pályázat tartalmi  és  formai követelményei
Részletesen:   www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php  „A  pályázatok tartalmi és formai követelményei”   c. dokumentumban, mely a letölthető anyagokat is tartalmazza !!!

Benyújtandó pályázati dokumentumok:

 1. „Pályázati  adatlap”  kettő eredeti példányban
 2. Pályázat  szöveges, tartalmi része (megpályázott cél, tevékenység  részletes leírása) ;
 3. Költségvetés ;
 4. Bírósági bejegyzést igazoló végzés másolata;
 5. Jogalanyiságot  igazoló alapdokumentum  másolata;
 6. esetleges kiegészítő mellékletek;
 7. megcímzett, felbélyegezett válaszboríték.
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy eredeti példányban (kivéve: Pályázati adatlap).
 • A pályázónak önálló magyarországi  bankszámlával kell rendelkeznie;  az adatlapon a pályázó csak a saját számlaszámát tüntetheti  fel.
 • Kizárólag  postai úton,  az Alapítvány fenti címére  2011. augusztus  22-én éjfélig   feladott pályázatot  fogadunk el!
 • A borítékra kérjük ráírni:  „PÁLYÁZAT”.
 • !!!!!  Nem fogadható el  a kiírás feltételeinek, illetve  a külön dokumentumban található  „A pályázatok tartalmi és formai követelményei”-nek nem megfelelő, hiányos pályázat.   Ezeket a  pályázatokat a Kuratórium nem  értékeli  és  indoklás nélkül visszaküldi.

A  PÁLYÁZAT  BEADÁSÁNAK  HATÁRIDEJE: 2011.  AUGUSZTUS  22. (HÉTFŐ)   (a postára adás utolsó napja)   

A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium dönt, előreláthatólag 2011. szeptember 30-áig. A Kuratórium  a  döntését  nem  indokolja és az ellen fellebbezésnek nincs helye. A Kuratórium döntéséről  október30-áig- a  pályázók írásban  értesítést  kapnak; a  támogatást  el  nem nyert pályázatokat  visszaküldjük, a nyertesek anyagait archiváljuk.

Az eredményhirdetésre,  a kötelezettségvállalás aláírására és a  támogatások átutalására  várhatóan 2011. október  második felében   kerül  sor.

(További információk: Nagy Mária irodavezető, tel.:  450-6115;   E-mail: maria1.nagy@ge.com;  www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php