palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Central European Superleague logópályázat

A Klubcsapatok Szuperligája a jövőbeli Central European Superleague új arculattal jelentkezik, a következő idénytől. Az arculatváltáshoz logópályázatot hirdet.

A pályázat tárgya: Central European Superleague logópályázat

A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • célja az asztalitenisz népszerűségének a növelése
 • a kampány célcsoportja a Közép-európai lakosság

A logónak tartalmaznia kell a következőket:

 • pingpongütő,
 • a résztvevő országok zászlajai: Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Szlovénia
  Szlovákia
 • a bajnokság neve vagy rövidítése, mint „CES” és a „since 1993” szöveg
 • a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie,

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy.

Pályázati részvétel feltételei:

 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több pályamunkával nevezhet.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja.
 • A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 • a logó (színes és egyszín mutációja)
 • a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
 • a logó minimális használható mérete: 50×50 mm
 • a logó angol és a pályázó jpg formátumban küldi meg

A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában.

Pályázati adatlap:  A kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

Letölthető dokumentum

asztalitenisz_logojelentkezés_v1

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30. 12 óra

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a dobak.tamas@moatsz.hu címre.
A levél tárgya: Magyar Asztalitenisz Szövetség – logó tervezés

A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit.

A PÁLYÁZAT DÍJA: a nyertes 200 EUR díjazásban részesül

A pályázat elbírálása: A pályázatokat a KSZL Bizottsága bírálja majd el.

Central European Superleague logópályázat