palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014

EMET pályázatAz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt igénybejelentési felhívást hirdet civil szervezetek támogatására. A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.
A felhívás kódja: IST-14

A  felhívás  célja  a  civil  társadalom  erősítése,  a  civil  szervezetek  társadalmi  szerepvállalásának segítése,  a  befogadó  szervezetek időlegesen  rendelkezésre  álló  szabad  infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

Igény benyújtására jogosultak: alapítványok, egyesületek,  valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei.

Az  IST-14  jelű  kategórián  az  alábbi  alapcél  szerinti  tevékenységeket  ellátó  szervezetek tehetik  meg  igénybejelentésüket.  Az igénybejelentésre  jogosultak  a  Kollégium  által támogatható  civil  szervezetek  alapcél  szerinti  tevékenysége  (a  NEAr.  1. mellékletében meghatározottak figyelembevételével) és a Kollégiumhoz kapcsolt Befogadó szervezetek szerinti besorolása alapján tehetik meg igénybejelentéseiket alábbiaknak megfelelően.

IST-KK-14  – Közösségi környezet kollégium
 • kulturális tevékenység,
 • közművelődés,
 • tudomány és kutatás,
 • hagyományápolás,
 • audio- és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szak- és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés, 
 • társadalmi párbeszéd,
 • fogyasztóvédelem,
 • település és közösségfejlesztés.
IST-MA-14 – Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
 • élet és vagyonbiztonság,
 • közbiztonság,
 • polgári védelem,
 • önkéntes tűzoltás,
 • mentés és katasztrófa-elhárítás,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • szabadidő,
 • hobbi és sport,
 • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.
IST-NO-14 – Nemzeti összetartozás kollégium
 • a  Kárpát-medencei  együttműködés,  mint  a  határon  túli  magyarsággal  kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
 • az európai integráció elősegítése;
 • a Magyarországon élő nemzetiségek,
 • az emberi és állampolgári jogok védelme,
 • vallási tevékenység.
IST-TF-14 – Társadalmi felelősségvállalás kollégium
 • nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 • szakmai és érdekképviselet;
 • adományosztás;
 • szociális tevékenység;
 • családsegítés;
 • időskorúak gondozása;
 • rehabilitációs foglalkoztatás;
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 • egyéb nonprofit tevékenységek.
IST-UN-14 – Új nemzedékek jövőjéért kollégium
 • nevelés és oktatás;
 • képességfejlesztés;
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 • egészségmegőrzés;
 • betegségmegelőzés;
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • kábítószer-megelőzés,
 • természet- és környezetvédelem.

A támogatás formája és mértéke: A befogadó szervezetek a BSZR útján teszik meg szabad kapacitásaik tekintetében felajánlásaikat. Egy  igénybejelentésnél  egy  szabad  kapacitás  jelölhető  meg,  továbbá  egy  szervezet  több igénybejelentéssel is élhet. Szabad  kapacitásnak  minősül  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  7.  §  (3) bekezdése  szerinti  befogadó szervezet  időlegesen  rendelkezésre  álló  szabad  infrastrukturális erőforrásai,  amelyet  a  befogadó  szervezetnél  keletkező  valamennyi közvetlen  és  az  ahhoz rendelhető közvetett kiadás megtérítésével igénybe vehetővé tesz civil szervezet számára.

Szabad kapacitás jellemzőit a befogadó szervezet határozza meg:
 • Befogadó szervezet név, cím
 • Szabad kapacitás típusa (Ingatlan/ingó/ szolgáltatás)
 • Kapacitás mérete/ mennyisége/ jellemzői
 • Igénybevétel  időbeli  korlátja,  feltételei  (rendelkezésre  állási  idő,  szervezetre  vagy létszámra vetítve)

A támogatás formája és mértéke

A befogadó szervezetek a BSZR útján teszik meg szabad kapacitásaik tekintetében felajánlásaikat. Egy  igénybejelentésnél  egy  szabad kapacitás  jelölhető  meg,  továbbá  egy  szervezet  több igénybejelentéssel is élhet. Szabad  kapacitásnak  minősül  az  államháztartásról szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  7.  §  (3) bekezdése  szerinti  befogadó  szervezet időlegesen  rendelkezésre  álló  szabad infrastrukturális erőforrásai,  amelyet  a  befogadó  szervezetnél  keletkező  valamennyi közvetlen és  az  ahhoz rendelhető közvetett kiadás megtérítésével igénybe vehetővé tesz civil szervezet számára.

Szabad kapacitás jellemzőit a befogadó szervezet határozza meg:

 • Befogadó szervezet név, cím
 • Szabad kapacitás típusa (Ingatlan/ingó/ szolgáltatás)
 • Kapacitás mérete/ mennyisége/ jellemzői
 • Igénybevétel  időbeli  korlátja,  feltételei  (rendelkezésre  állási  idő,  szervezetre  vagy létszámra vetítve)
 • Igénybevétel gyakorisága (pl. heti/havi)
 • Kapacitás elérési adatai (pontos cím, elektronikus elérés, kapcsolattartó személy)
 • Befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az  ahhoz rendelhető közvetett kiadás bruttó összege (Ft/mértékegység)

Letölthető dokumentumok

 Az igénybejelentés határideje: Az igénybejelentések  benyújthatók folyamatosan. 

LINK: Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014