palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Collegium Hungaricum kutatói ösztöndíj Bécs

A  Magyar  Ösztöndíj  Bizottság  (MÖB)  a  147/2002.  (VI.  29.)  Kormányrendelet  8.§  b  alapján pályázatot hirdet kutatói ösztöndíjakra a bécsi Collegium Hungaricumba (CH).
 
Pályázásra jogosultak: Az  ösztöndíjra  az  osztrák-magyar  kapcsolattörténet  egyetemi  diplomával  (mesterfokú vagy azzal  egyenértékű  végzettség)  rendelkező  kutatói  pályázhatnak,  akik  a  bécsi  központi közgyűjteményekben,  levél-  és kézirattárakban,  könyvtárakban,  múzeumokban  és  egyetemi vagy  állami  kutatóhelyeken  a  XVI-XX.  századi  magyar történelem,  gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány stb. terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni.
Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a kutatók, akik  középkori Hungarica-feltárást, illetve  a magyarországi és közép-európai  humanisták  kapcsolataival,  valamint  a Habsburg  Birodalom  és  az  Oszmán  Birodalom közötti  kulturális  és  diplomáciai  kapcsolatok  kora  újkori történetével, különösképpen  a vallásosság  politikai  és  kulturális  szempontjaival,  valamint  a  központi  hatalom  és  a  rendiség viszonylatával, továbbá  az Osztrák-Magyar  Monarchia létrejöttével és  a  Monarchia történetével, illetve  a  Monarchia  városainak  összehasonlító  történetével  kapcsolatos  kutatásokat  folytatnak, forrásfeltárást, forráskiadást végeznek.
CH1 ÖSZTÖNDÍJ SZENIOR KUTATÓKNAK
A korhatár (kiutazáskor): 35 év felett
Az ösztöndíjak időtartama: 1-2 hónap
CH2 ÖSZTÖNDÍJ FIATAL KUTATÓKNAK
A korhatár (kiutazáskor): 35 év
Az ösztöndíjak időtartama: 2-4 hónap
Időpont: A  tanulmányutat  a  2014  márciusától  lehet  megvalósítani,  de  ennek  konkrét  időpontját  (hó, hónapok)  az  ösztöndíjasnak  a  Collegium  Hungaricummal  kell  e-mailben  egyeztetnie (office@collegiumhungaricum.at).
Az  ösztöndíj  összege  500  EUR/hónap
Beadási határidő: 2013. október 1. a postai feladás dátuma.
ONLINE rendszerben: 2013. október 1. éjfél.
Letölthető dokumentum
Elérhetőségek
Collegium Hungaricum
Dr. Szabó Csaba tudományos igazgatóhelyettes
Collegium Hungaricum Wien
A-1020 Wien Hollandstrasse 4.
Telefon: +43-1-214-0581-203
Mobil: +43-650-7717-417
office@collegiumhungaricum.at
Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája
Urbán Balázs pályázati koordinátor
Balassi Intézet
1519 Budapest, Pf. 385
Telefon: 06-1-384-9010
MÖB központi e-mail: mob@bbi.hu