palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak

Egész életen át tartó tanulás program – Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak. A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1–6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.

Pályázhatnak: közoktatási intézményben dolgozó/közoktatási intézmény munkáját segítő szakemberek

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Beadási határidő: 2013. szeptember 17.

Pályázásra jogosultak köre:

Közoktatási intézményben dolgozó/közoktatási intézmény munkáját segítő szakemberek, akik a tanári diploma megszerzésétől számítva 2 éves tanítási tapasztalattal rendelkeznek a pályázat benyújtásakor, és nem részesültek támogatásban a Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak akcióban a 2012. évi és 2013. évi pályázati felhívás keretében.

Támogatható tevékenységek:

  • Általános továbbképző kurzusokon való részvétel
  • Nyelvtanár-továbbképző kurzusokon való részvétel
  • Nyelvtanfolyamon való részvétel
  • Comenius Hálózat vagy Comenius Többoldalú együttműködési projekt vagy a Nemzeti Iroda, illetve a közoktatás terén működő európai egyesület által szervezett olyan rendezvényen való részvétel, melynek programja megfelel az akció célkitűzéseinek
  • Szakmai konzultáció, hospitálás, illetve szakmai gyakorlat egy közoktatási intézményben vagy egy olyan szervezetnél, melynek tevékenysége fontos szerepet játszik a közoktatás területén (civil szervezetek, önkormányzatok, stb.)

Prioritások az adott évre vonatkozóan: 

Európai szinten prioritást élveznek azok a pályázók, akik korábbi Socrates projektek vagy LLP többoldalú projektek és hálózatok eredményeként kidolgozott képzésen kívánnak részt venni.

A Nemzeti Iroda az alábbi nemzeti prioritásokat határozta meg a 2013-as pályázati körre. Elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik

  • nem rendelkeznek nyelvtanári diplomával,
  • kevéssé használt, kevéssé tanított nyelven rendezett kurzusokon való részvételre pályáznak,
  • „job-shadowing” vagy hospitálás tevékenységre, vagy általános tanártovábbképző kurzusra pályáznak,
  • célzottan sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szolgáló továbbképzésre pályáznak.

A támogatás mértéke: Támogatást a tanfolyamdíjra, az utazási és szállásköltségre, valamint olyan más megélhetési költségek fedezésére lehet kérni, melyek a szakmai továbbképzési tevékenységgel közvetlen összefüggésben merülnek fel. A támogatás pontos összege a látogatott továbbképzés típusától, időtartamától, valamint a résztvevő tényleges utazási költségeitől függ. A támogatás nem minden esetben fedezi a külföldi tartózkodás teljes költségét.

A pályázás menete: A pályázó kiválasztja a számára megfelelő tartalmú tanártovábbképzést, és jelentkezik a továbbképzést szervező intézménynél. A választott továbbképzésen való részvétel pénzügyi támogatásához a Tempus Közalapítványnál lehet pályázni. A pályázati űrlap elérhető a www.tka.hu oldalon.

A pályázatokat – az on-line kitöltést és elküldést követően – postai úton a Tempus Közalapítvány postacímére kérjük eljuttatni.

Pályázati határidő: 2013. szeptember 17.

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu

Web: www.tka.hu