palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

Pályázati felhívás a családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltak alapján nyílt pályázatot hirdet családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

A pályázat kódja: CSP-HB-2018

A pályázat célja a szolgáltatáshiányos településeken élő kisgyermekes családok számára elérhetővé tenni a gyermekek napközbeni ellátásához való hozzáférés lehetőségét új családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások létrehozásával, valamint a meglévő szolgáltatások további új férőhelyeinek fejlesztésével a felmerülő igényeknek, szükségleteknek megfelelően.

A pályázat területi korlátok nélkül támogatja az újonnan létrejövő családok bölcsődék valamint Pest megyében és a fővárosban a munkahelyi bölcsődék létrehozásához, illetve működéséhez szükséges feltételek kialakítását kisértésű tárgyi eszközök, illetve immateriális javak beszerzésével.

A támogatás maximális mértéke 800 000 forint/férőhely.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 465 000 000 Ft.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton egy családi bölcsődéi szolgáltatás vagy egy munkahelyi bölcsődéi csoport ( 7 férőhely ) létrehozására legfeljebb 5 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. a
Amennyiben a pályázó több családi bölcsődei szolgáltatást, vagy több munkahelyi bölcsődei csoportot hoz létre, abban az esetben szolgáltatásonként, vagy csoportonként kell értelmezni a fentiekben említett maximális összeget, vagyis annyiszor 5 600 000 Ft, ahány szolgáltatást, vagy csoportot hoz létre.

A támogatás mértéke: a pályázott támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet. Saját forrás biztosítása nem szükséges.

Támogatási időszak: 2018. október 4. és 2019. szeptember 30.

Beadható pályázatok száma: egy pályázatra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Pályázók köre:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § sb)-se) pontja szerinti fenntartók.

Letölthető dokumentumok

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 31. 23.59 óra

Pályázattal kapcsolatos információk:
Tel: 06-1 -550-2674
email: csp@emet.gov.hu