palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Családi pótlék – Nem emelkedik a családi pótlék összege!

Az állam a gyermekek neveléséhez és iskoláztatásához havi rendszerességgel családi pótlék formájában nyújt segítséget. A nevelési ellátásra, és iskoláztatási támogatásra bontott rendszer havi összege 2009 óta változatlan, és 2020-ban sem fog emelkedni.

2019-től bővült azoknak a köre, akik után a szülők családi pótlékot igényelhetnek. A jogszabály a saját háztartásban nevelt, gondozott gyermekek körét kiterjesztette azokra a tartós beteg, vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekekre is, akik a tankötelezettségük miatt átmenetileg bentlakásos intézményben élnek.

Meddig jár a családi pótlék?

A nevelési ellátás a nem tanköteles gyermeket nevelő családokat segíti a gyermek születése időpontjától, addig az iskoláztatási támogatás a gyermek tankötelessé válás évének novemberétől jár, a tankötelezettség teljes időtartamára. A tankötelezettség megszűnését követően, amennyiben a gyermek köznevelési intézményben tanul, akkor annak a tanévnek az utolsó napjáig tart, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét. Sajátos nevelési igényű gyermeknél ez a határidő a 23. életév betöltéséig tart.

A családi pótlék alanyi jogon járó összege 2020-ban:

  • egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 Ft
  • egyedülálló szülő esetében 13 700 Ft
  • két gyermekes család esetén gyermekenként 13 300 Ft
  • egyedülálló szülő esetében gyermekenként 14 800 Ft
  • három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 Ft
  • egyedülálló szülő esetében gyermekenként 17 000 Ft
  • tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő család esetén, gyermekotthonban, javítóintézetben BV-intézetben, szociális otthonban élő továbbá nevelőszülőnél élő súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 Ft az emelt összegű családi pótlék
  • egyedülálló szülő esetében gyermekenként 25 900 Ft az emelt összegű családi pótlék.

Kinek jár a családi pótlék?

 A saját háztartásban nevelt gondozott gyermek jogosult, aki a szülővel életvitel szerűen él. 2019-től bővült azoknak a köre, akik után a szülők családi pótlékot igényelhetnek. A jogszabály a saját háztartásban nevelt, gondozott gyermekek körét kiterjesztette azokra a tartós beteg, vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekekre is, akik a tankötelezettségük miatt átmenetileg bentlakásos intézményben élnek.

A családi pótlék megosztása

A gyermek után járó családi pótlékot csak az egyik szülő igényelheti. Vannak olyan élethelyzetek, amelyben a gyerek gondozását felváltva végzik, és a szülői felügyeleti jog mindkettejük esetében megmarad. Ilyen esetben van mód a családi pótlék 50-50%-ban történő megosztásra.