palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Csomagolástervezési pályázat

design versenyA Philip Morris Magyarország és a  Leo Burnett Budapest Kft. „Design Verseny” megnevezéssel pályázatot hirdet dohánytermék fogyasztói csomagolásának tervezésére.

A részvétel díjtalan.

Jelentkezés
A Design Versenyre a Szervezők által közzétett plakátokon meghirdetett helyszíneken és időpontokban a Szervezők információs pultjainál, illetve a meghirdetést lehetővé tévő oktatási intézményekkel közösen megállapított helyszín(ek)en és időpontban a Szervezők képviselőinél személyesen lehet jelentkezni.

A jelentkezés feltétele a művészeti vagy marketing szakirányú végzettség, illetve hallgatói/tanulói jogviszony megléte vagy annak igazolása, hogy a pályázó művészeti vagy marketing területen dolgozik.

A jelentkezési szándékot a www.designverseny.co.hu honlapon a név, életkor, lakcím és – időpont egyeztetés, illetve kapcsolatfelvétel céljából – a telefonszám és email cím megadásával is lehet jelezni a Szervezők felé. Az utóbbi esetben a Szervezők képviselője előzetesen egyeztetett időpontban személyesen keresi fel a jelentkezni kívánó személyt, amikor is lehetőséget biztosít számára a belépésre.
A Részvételi feltételek és a Jelentkezési lap átvételét a Szervezők képviselője átvételi elismervény átadásával igazolja a jelentkezőknek, továbbá átad a Részvételi feltételekből egy példányt számukra.
A Design Versenyre történő jelentkezés során a jelentkezőknek – annak elolvasását követően – aláírásukkal el kell fogadniuk a Részvételi feltételeket, továbbá ki kell tölteniük és alá kell írniuk a Jelentkezési lapot, majd ezen iratokat át
kell adniuk a Szervezők képviselőinek. A jelentkezők által megadott adatok valódiságát, valamint a 18. életév betöltését, mint részvételi feltételt a Szervezők képviselői a jelentkezés leadásakor – a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy új típusú kártyaformátumú vezetői engedély) megtekintésével – személyesen ellenőrzik. A Szervezők képviselői ugyanekkor – a művészeti vagy marketing végzettséget igazoló diploma, illetve a művészeti vagy marketing szakirányú hallgatói/tanulói jogviszony meglétét hitelt érdemlően tanúsító okirat megtekintésével – ugyancsak ellenőrzik a jelen Részvételi feltételek által részvételi feltételként megállapított művészeti vagy marketing szakirányú végzettség, illetve hallgatói/tanulói jogviszony meglétét. Az itt leírt diploma, illetve hallgatói/tanulói jogviszony hiányában a jelentkezőnek azt kell hitelt érdemlően okirattal igazolnia, hogy művészeti vagy marketing területen dolgozik.

A Csomagterv elkészítéséhez szükséges konkrét adatok és részletes formai követelmények a felhasználónév és a jelszó segítségével a Honlapon ismerhetőek meg.

A Csomagterv elkészítésével kapcsolatos kérdéseiket a Résztvevők a 06 (1) 437-1323 telefonszámon tehetik fel a Szervezőknek, illetve e-mailen küldhetik meg a Szervezők info@designverseny.co.hu e-mail címére.

A Csomagterveket a Honlapon leírtak szerint, 2010. december 20-án, 24.00 óráig tölthetik fel a Honlapra.

Személyi feltételek
A Design Versenyben kizárólag olyan 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akik hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy művészeti vagy marketing diplomával rendelkeznek, vagy oktatási tevékenységet folytató intézménnyel ilyen szakon tanulmányait végző hallgatóként/ tanulóként hallgatói/tanulói jogviszonyban állnak, illetve ezen területek valamelyikén dolgoznak, továbbá, akik aláírásukkal elfogadták a Részvételi feltételeket és az aláírt Részvételi feltételeket, valamint a hiánytalanul kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot a Szervezők képviselője részére átadták. A részvétel további feltétele, hogy a Honlap első meglátogatásakor a Résztvevő elektronikusan is elfogadja a Részvételi feltételeket, valamint harmadik személlyel fennálló jogviszonya nem zárja ki a Design Versenyben való részvételét, illetve részvételével és a Csomagtervnek a Szervezők részére történő rendelkezésére bocsátásával nem sérti harmadik személy jogait.

Csomagtervek elbírálása, nyeremények
A feltöltési határidő lejártával a Csomagterveket a Szervezők által megállapított összetételű bizottság vizsgálja meg és 2011. január 31-ig döntést hoz arról, hogy melyik a Design Verseny első 10 (tíz) helyezett Csomagterve, azaz kik a Design Verseny nyertesei (továbbiakban: „Nyertesek”).

A nyeremények:

  • 1. díj: 1 db Macbook Pro 15” + Camera Sony Cybershot
  • 2. díj: 1 db Macbook pro 13”+ Camera Sony Cybershot
  • 3. díj: 1 db Ipad+ Camera Sony Cybershot
  • 4.–10:díj: 1–1 db Camera – Sony Cybershot

Bővebb információ, jelentkezés, regisztráció: https://www.designverseny.co.hu/