palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj

Képzőművészeti Ösztöndíj pályázat, 35 év alatti önálló művészi tevékenységet folytató művészek számára.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1955-ben, azzal a céllal alapította a Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjat, hogy segítse a 35 év alatti önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges képzőművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését.
Az ösztöndíj egy éven át 26 fő részére, havi bruttó 200.000 Ft összegű támogatást jelent. Az ösztöndíjat egy fiatal művész legfeljebb három alkalommal kaphatja meg.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK Nonprofit Kft. által működtetett, 10 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

Letölthető dokumentum

Palyazati_felhivas_Derkovits_2021

Személyi feltételek

Pályázat benyújtására jogosult

  1. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki dokumentálhatóan önálló művészeti tevékenységet tud felmutatni, vagy
  2. az az 1984. január 1-jét követően született képzőművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjban és
  3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
  4. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

  1. Adatlap
  2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat2
  3. Diploma (végbizonyítvány) másolata.
  4. Szakmai önéletrajz
  5. Munkaterv (ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldal terjedelemben)5
  6. Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció6 (fekvő A4 formátumban, a vizuális dokumentációt kiegészítő szöveges rész legfeljebb 5000 karakter terjedelemben)

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 3. (vasárnap) 24.00 óráig!

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban a www.alkotomuveszet.hu honlapon történő feltöltésével!