palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása – GINOP-5.3.13-20

A Magyar Államkincstár Magyarország kevésbé fejlett régióinak településein élők számára, vissza nem térítendő támogatást nyújt ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj célja a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, a nők foglalkoztatásának elősegítése.

A Kormány kiemelt célja, hogy a foglalkoztatást tovább növelje Magyarországon, különösen az olyan – foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű – társadalmi csoportoknál, mint a kisgyermekes anyák. Esetükben növelni kell a munkaerő-piaci aktivitást, képzéssel, mentorálással be kell vonni őket már rövidtávon a munkaerőpiacra. A program célja is az, hogy még többen lépjenek be a munkaerőpiacra a nők közül is és az újonnan megszerzett képzettségük révén tartósan el is tudjanak helyezkedni.

A kisgyerekesek aktivizáláshoz a mai nappal új munkaerő-piaci programot indítunk, ami a képzésük révén hozzájárul a munkaerő-tartalék aktiválásához is. A GINOP-5.3.13-20-2020-00001 „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program lehetőséget és motivációt kínál a kisgyerekesek számára, hogy a szakmaváltáshoz, vagy a korábbi foglalkozásuk folytatásához szükséges képzésbe bekapcsolódjanak.

A programban naprakész ismereteket szerezhetnek, fejleszthetik kompetenciáikat a gyermeknevelésre jutó ellátás időszaka alatt, ezzel támogatva munkába való visszatérésüket és foglalkoztathatóságuk javítását.

Kiemelt célcsoportot képeznek az alacsony iskolai végzettségű, vagy szakképzettséggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő szülők.

Ki igényelheti ténylegesen az ösztöndíjat?

 • aki elmúlt 18 éves,
 • csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül
 • Magyarország területén, de nem Budapesten vagy Pest megyében él,
 • rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával,
 • iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú végzettséget,
 • szakképzettséggel nem vagy legfeljebb középfokú szakiskolai végzettséggel vagy a támogatási igény benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban megszerzett szakképesítéssel rendelkezik,
 • jelentkezéskor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat.

Milyen képzés esetén járhat ösztöndíj?

 • általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
 • középfokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
 • iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzés esetén.

Az ösztöndíj támogatás mértéke legfeljebb 12 hónapig havi 100 ezer forint, amely egyebek mellett a képzés helyszínére történő utazást és a gyermekfelügyelet költségeit is kompenzálja.

Fontos, hogy az ösztöndíj összegéből – a képzés sikeres elvégzésének ösztönzése céljából – minden hónapban 40 000 Ft visszatartásra kerül, amelyből 20 000 Ft a képzést lezáró vizsgán való részvétel igazolását követően, a fennmaradó 20 000 Ft pedig a képzés sikeres, hivatalos dokumentummal igazolt elvégzése esetén kerül egy összegben folyósításra.

A program a képzés eredményes elvégzését mentori tevékenység biztosításával is segíti. A minél sikeresebb bevonás érdekében védőnőket is alkalmazunk, akik munkájuknál fogva közelebbről ismerik a célcsoportot, ezáltal hatékonyabban tudják elérni a kisgyerekes anyákat.

célcsoportba tartozó kisgyermekes szülőknek emellett – a munkaerőpiacra történő sikeres visszatérésük elősegítése érdekében – lehetőségük van támogatott nyelvi (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz nyelvből) vagy informatikai képzésben történő részvételre is.

A projekt célja, hogy 2022. december 31-ig legalább 2 500 kisgyerekes anya képzése valósuljon meg. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mintegy 3 milliárd forint.

A programot a Magyar Államkincstár az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal együtt valósítja meg.

Az ösztöndíj támogatás és a támogatott képzésbe történő részvétel iránti kérelmeket a célcsoporttagok a mai naptól (október 21.) nyújthatják be a Magyar Államkincstár weboldalán újonnan kialakított felületen.

Tehát annak a kismamának, aki részt szeretne venni a programban és megfelel az említett feltételeknek, fel kell vennie a kapcsolatot az ofa.hu oldalon található elérhetőségeken a helyileg illetékes mentorokkal.

A Közlemény tájékoztatást nyújt a kisgyermeket nevelők részére az érintett GINOP pályázati felhívás (GINOP-5.3.13-20) szerint továbbadott támogatási konstrukció keretében, az ösztöndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és speciális követelményeiről.

Letölthető dokumentumok

A projekt keretében a Kincstár azon szülők számára nyújt támogatást, akik 18. életévüket betöltötték és a gyermek nevelése mellett, általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló felkészítő képzésen, középfokú oktatási intézményben folyó, érettségire felkészítő képzésen vagy iskolarendszerű oktatásban, felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzésen kívánnak részt venni.

A támogatás mértéke magas intenzitású képzés esetében a képzés időtartama alatt, de legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb havi 100 000 forint, míg az alacsony intenzitású képzés esetében havi 40 000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet.

Felhívjuk a figyelmet arra, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a már megkezdett képzésre vonatkozik, akkor annak a képzésnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3. hónapon belül kell megkezdettnek lennie.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2020.10.21. 11:00-tól.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos információkért kattintson ide.

OFA mentorok elérhetőségéért kattintson ide.

Bővebb tájékoztatás

E-mailben a ginop(kukac)allamkincstar(pont)gov(pont)hu címen érdeklődhet.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903

A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:

 • hétfő-csütörtök: 8.00 -16:30
 • péntek: 8:00-14.00

Személyes ügyfélszolgálatok elérhetőségeit és nyitvatartási idejét a Közlemény 7. sz. melléklete tartalmazza.