palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Design Management Díj 2012

Pályázat a Design Management Díj 2012 elnyerésére. A díjat a Magyar Formatervezési Tanács a design céltudatos, eredményes használatának ösztönzésére alapította 2009-ben. A díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, elismerje ennek kiváló példáit.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra – a bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést tehet. A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.

A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető (www.mft.org.hu) Jelölőlapon lehet.

A Jelölőlapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni, egy példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, vagy elektronikus levélben:

Postacím:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
Magyar Formatervezési Tanács Irodája,
Design Management Díj 2012,

1374 Budapest 5, Pf. 552.

E-mail cím: mfti@hipo.gov.hu

(tárgy: Design Management Díj 2012)

A jelölések beadási határideje: 2012. április 20.

(postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)

Érvénytelen a jelölés, ha a Jelölőlap adatai hiányosak, vagy határidőn túl érkezik be. Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd megkeresi a jelölteket és bekéri tőlük a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.

ÉRTÉKELÉS

A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján a külön erre létrehívott bírálóbizottság dönt. A bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt). A bizottság döntéséről a jelöltek írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok: A jelölteket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:

  • A design integrációja,
  • A design beépülése a szervezet tevékenységébe,
  • Innováció,
  • Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt,
  • A design alkalmazása,
  • A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok,
  • A design hatékonysága,
  • A design alkalmazásának eredményei.

DÍJAZÁS
Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2012. évi Design Management Díjat. A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2012. évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

TOVÁBI INFORMÁCIÓ

Szesztai Szonja: (06 1) 474 58 59

e-mail cím: szonja.szesztai@hipo.gov.hu