palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért

A „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat Európa-szerte felkutatja és elismeri a vállalkozások és a vállalkozáspolitika legsikeresebb támogatóit, bemutatja a legjobb gyakorlatokat, tudato­sítja a vállalkozás hozzáadott értékét, valamint bátorítja a potenciális vállalkozókat.

 

A Díj 2013-tól 6 kategóriában nyerhető el:

 • A vállalkozói kedv ösztönzése: Olyan nemzeti, regionális vagy helyi szintű kezdeményezések számára nyújt elismerést, amelyek a fiatalok és a nők körében népszerűsítik a vállalkozói gondolkodásmódot.
 • A vállalkozói ismeretek növelése: Olyan országos, regionális és helyi szintű kezdeményezések számára nyújt elismerést, amelyek a vállalkozói és a vezetői készségeket javítják.
 • Az üzleti környezet fejlesztése: Elismerésben részesíti azokat az országos, regionális vagy helyi szintű innovatív intézkedéseket, amelyek előmozdítják a vállalkozások indulását és növekedését, egyszerűsítik az adminisztratív eljárásokat és a „Gondolkozz először kicsiben” elvet alkalmazzák a kis- és középvállalkozások érdekében.
 • A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése: Olyan kezdeményezések számára nyújt elismerést, amelyek arra ösztönzik a vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat, hogy jobban profitáljanak az Európai Unión belüli és kívüli piacok által kínált lehetőségekből.
 • A zöldgazdaság ösztönzése: Olyan országos, regionális és helyi szintű intézkedések és kezdeményezések számára nyújt elismerést , amelyek támogatják a kis- és középvállalkozások részvételét a zöldgazdaságban, javítják a környezeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásukat, például a környezetvédelmi ismeretek növelése, vagy a finanszírozás által.
 • Vállalkozás a társadalmi esélyegyenlőségért: Hatóságok, valamint olyan országos, regionális vagy helyi kezdeményezések számára nyújt elismerést, amelyek a kis- és középvállalkozások társadalmi szerepvállalását hangsúlyozzák. Ebben a kategóriában a hátrányos helyzetűek, például munkanélküliek, különösen a tartósan munkanélküliek, bevándorlók, mozgáskorlátozottak vagy etnikai kisebbségből származók vállalkozási erőfeszítéseit is díjazzák.

A Zsűri Fődíját, amely akármelyik kategóriából kikerülhet, az a pályázat kapja meg, amely Európa legkreatívabb es leginspirálóbb vállalkozói kezdeményezésének bizonyul.

A díj elbírálása két fordulóban történik. A jelentkezők kizárólag a nemzeti válogatót követően juthatnak be a Díj európai szakaszába. Egy magas rangú tagokból álló zsűri választja ki a nyerteseket, az ünnepélyes eredményhirdetésre 2013 novemberében kerül sor Vilniusban.

Letölthető dokumentumok

KKV Díj 2013 Eljárási kézikönyv
KKV Díj 2013 Pályázati kiírás
KKV Díj 2013 Jelentkezési lap

További információ a díjjal kapcsolatban:  http://www.korman.hu/

https://www.facebook.com/pages/D%C3%ADj-az-Eur%C3%B3pai-V%C3%A1llalkoz%C3%A1sok-%C3%96szt%C3%B6nz%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt/344984268939864?ref=ts&fref=ts

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_hu.htm

Nevezési határidő: 2013. június 2.

Nevezési Szabályok

 

 • A nemzeti kiválasztási szakaszba történő pályázat benyújtásával Ön hozzájárulását adja, hogy amennyiben pályázata továbbjut, képviselni fogja Magyarországot a „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” versenyben.
 • A verseny az Európai Unió, a csatlakozó Horvátország, a Versenyképességi és Innovációs programba (CIP) társult országok: Izland Norvégia, Szerbia és Törökország hatóságai számára áll nyitva.
 • Ide tartoznak a nemzeti szervezetek, a kisvárosok, a nagyvárosok, a régiók és az önkormányzatok, valamint az állami hatóságok és a vállalkozók közötti állami-magán partnerségek, az oktatási programok és az üzleti szervezetek is.
 • A határokon átívelő kezdeményezések elfogadhatók, amennyiben valamennyi érintett ország közösen nevezi be őket.
 • A nemzeti kiválasztásra vonatkozó nevezési határidőt a nemzeti EEPA koordinátorok fogják kihirdetni.
 • A pályázatok terjedelmét a jelentkezési lapban leírtak szerint kell figyelembe venni.
 • A papíron beküldött anyagok nem kerülnek elfogadásra európai szinten – és maximum 5 link megengedett elektronikus formában
 • Az európai fordulóra az EU bármely hivatalos nyelvén pályázhatnak
 • A pályázatokat az alábbi kritériumok szerint értékelik:
 • Eredetiség és megvalósíthatóság: miért sikeres a projekt? Melyek az innovatív vonásai
 • Helyi gazdaságra gyakorolt hatás: a sikerességet alátámasztó adatok bemutatása
 • A helyi érdekelt felekkel való kapcsolatok javulása: több félnek is haszna származott-e a tevékenység megvalósulásából? Miért vonták be őket, és milyen szinten vettek részt
 • Átadhatóság: adaptálható-e a tevékenység Európa valamely másik régiójában is?

 • Nevezési díj nincs.

 

A jelentkezéseket a kkvdij@ngm.gov.hu email címre várjuk.

További felvilágosítás :

Dr. Billo Kármen

nemzeti koordinátor
Nemzetgazdasági Minisztérium
Honvéd u. 13-15,
H-1055 Budapest
Email: kkvdij@ngm.gov.hu
Tel: +36 1374 2582

További információk elérhetők a Díj hivatalos Facebook oldalán és az Európai Bizottság honlapján.