palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

e3: eTwinning együttműködések – evolúció 2013

Az  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztálya, mint az eTwinning Nemzeti Szolgáltatópontja (NSS)  pályázatot ír ki  olyan gyakorló pedagógusok, pedagóguscsoportok számára akik intézményükkel nemzetközi testvériskolai projektek megvalósításában szeretnének részt venni. A részvételre pályázatot hirdetünk bármilyen szakos pedagógusok, pedagóguscsoportok (tanárok, tanítók, óvodapedagógusok) körében.
Az e3: eTwinning együttműködések  – evolúció (röviden: e3) elnevezésű projekt célja egy eTwinning  Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak, folyamatos szakmai támogatás mellett. A műhelymunka eredményeként részletesen kidolgozott eTwinninges jó gyakorlatok, megvalósítható projektminták jönnek létre.
A műhelymunka célja az is, hogy elinduljon a szakmai eszmecsere a résztvevők között annak érdekében, hogy a  projektterveket továbbfejlesszék. A pályázat minden résztvevője  a Szolgáltatópont munkatársaival áll szakmai  kapcsolatban a projekt teljes időtartama alatt, akik információkkal, tanácsokkal segítik a munkát.
Az eTwinning testvériskolai projektek megvalósítása során az IKT eszközök használata kötelező, egy idegen nyelv  ismerete ajánlott. Ezért elsősorban olyan pedagógusok, pedagóguscsoportok jelentkezését várjuk, akik  a fenti  ismeretekkel rendelkeznek. Pedagóguscsoport jelentkezése esetén, a csoportot a pályázat teljes időszaka alatt egyazon  pedagógusnak kell képviselnie, a kiemelt rendezvényeken a részvétel számára kötelező. A csapat többi tagja számára  a workshopokon és igény esetén akkreditált pedagógus-továbbképzéseken is biztosítunk részvételi lehetőséget.
A szakmai zsűri azokat a pályamunkákat választja ki, amelyek szakmai tartalma és iskolai feltételrendszere leginkább  valószínűsíti a sikeres megvalósulást. A nyertes pályázók több hónapon keresztül dolgoznak majd együtt különböző  szakemberekkel annak érdekében, hogy minél sikeresebben legyenek képesek kidolgozni és előkészíteni, és a pályázati munka alapján a későbbiekben megvalósítani egy nemzetközi testvériskolai projektet. Végül a szakmai zsűri három nyertest választ ki, akiknek részvételi lehetőséget biztosítunk külföldi szakmai konferenciákon, partnerkereső találkozókon, valamint egyéb nyereményekkel is jutalmazzuk a sikeres résztvevőket.
A pályázaton nyertes résztvevők a megvalósítás során a következő feladatokban vesznek részt:
 • nyitó szakmai találkozó Budapesten 2013. március 29-30-án
 • részvétel akkreditált pedagógus továbbképzéseken (ismerkedés az eTwinninggel, projektmódszertan témákban)
 • szakmai blog írása
 • roadshow helyszín biztosítása a saját intézményben a pályázatot követő évben
 • 4-5 napos nyári iskola
 • a projektötletek tökéletesítése, kidolgozása, amelyek a projekt végén egy kiadványban fognak megjelenni
 • hozzájárulás a többi résztvevő pályázati ötleteinek továbbfejlesztéséhez
 • részvétel fél-1 napos szakmai megbeszéléseken, workshopokon
 • a projekt záró rendezvényét 2013 őszén, a Sulinetwork konferencia keretében tartjuk, ahol kihirdetjük a  nyerteseket, díjazottakat.
A pályázatra egy projektötlet leírását kell benyújtani, amelyet szívesen valósítanának meg közösen, egy vagy több  külföldi partnerintézménnyel.
A leírásnak az alábbi szempontokra kell kitérnie:
– az oktatási intézmény rövid ismertetése (pl. tanári kar/lehetséges  együttműködési formák,  lehetőségek a  pedagógusok között, diákélet, intézmény felszereltsége, az intézmény specialitása stb.)
A projekt
 • címe
 • pedagógiai célja, várható eredménye, terméke/termékei
 • kapcsolódó tantárgyak, műveltségterületek
 • korosztály, akikkel a projektet szeretné megvalósítani
 • a projekt tervezett időtartama
 • a projekt főbb tevékenységei
 • a megvalósítás során használt IKT eszközök megnevezése és annak leírása, hogy milyen tevékenység során  használják
 • a projekt megvalósítása során használt pedagógiai módszerek
 • pedagóguscsoport jelentkezése esetén a vezető pedagógus megnevezése
Az eseményeken való részvétel költségeit (szállás, étkezés, programok) a pályázat kiírója viseli, kivéve az esetenként  szükséges belföldi utazási költséget, amelyet a résztvevő (pályázó) maga áll.
A pályázók köre: magyarországi közoktatási intézményben dolgozó pedagógusok, pedagóguscsoportok. Elsősorban  olyan pedagógusok jelentkezését várjuk, akik még nem jártasak az eTwinning programban.
Jelentkezési határidő: 2013. február 8. 12 óra
Díjak:
 • a pályázat résztvevőire, a szakmai munkához kapcsolódó díjak várnak;
 • a győzteseknek részvételi lehetőséget biztosítunk külföldi szakmai konferenciákon, partnerkereső találkozókon
Jelentkezni kizárólag az etwinning@educatio.hu címre küldött pályázattal lehet (kérjük a levél tárgyába írják be: e3 pályázat 2013).
A pályázat tartalma:
 • ényképes szakmai önéletrajz/önéletrajzok (Europass formátum – http://www.europass.hu/);
 • az intézmény és a projektötlet ismertetése minimum 5000, maximum 8000 karakter terjedelemben fenti szempontsornak megfelelően (az intézmény ismertetése nem lehet több 1000 karakternél, kérjük adják meg az  intézmény honlapjának elérhetőségét is)
 • intézményvezető hozzájárulása a pályázatban való részvételhez
A nyerteseket 2013. március 4-én 12 óráig e-mailben értesítjük.