palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Education Active egészségmegőrző pályázat

A Polar egészségmegőrzéssel kapcsolatos pályázatot ír ki általános iskolák számára. A kiíró az Education Active rendszer bevezetésére írja ki pályázatát, a termék hazai megismertetését és adatgyűjtést szolgáló próbamérések helyszínének megválasztásához.

A pályázat célja

A Polar 35 éve segíti a sportok szerelmeseit a lelkes amatőröktől az élsportolókig a hatékony felkészülés, a célorientált edzésteljesítmény elérése érdekében. Pulzusmérő órái a legújabb orvosi és technológiai kutatások eredményei alapján készülnek és fejlődnek, így piacvezető szerepe a pulzusmérő sporteszközök terén megkérdőjelezhetetlen.

Napjainkban tapasztalható az a negatív tendencia, miszerint a gyermekek sokkal kevesebbet sportolnak, mint 10-15 évvel ezelőtt, kevésbé aktívak, ezzel összefüggésben a túlsúlyos gyermekek aránya magas. A Polar új terméke, az Education Active figyelembe veszi ezt a világméretű negatív tendenciát, felveszi a harcot a nem megfelelő életmódra visszavezethető betegségekkel, és a legfiatalabb korosztály bevonásával kíván hozzájárulni egy egészséges társadalom kialakításához.

A pályázat kiírója, a FitExport Kft., a Polar termékek magyarországi forgalmazója a világon 7.-ként, Európában a 2.-ként kapta meg a lehetőséget az Education Active rendszer bevezetésére, és pályázatot ír ki a termék hazai megismertetését és adatgyűjtést szolgáló próbamérések helyszínének megválasztásához.

A termék rövid ismertetése

A gyermekek a mérési időszakban egy aktivitásmérő karórát viselnek, amely a beépített accelerométer segítségével a tanulók aktivitását méri, és rögzíti. Az így keletkezett adatok a webes felületre feltöltve grafikusan és diagramok alapján elemezhetők, az osztályátlaggal összehasonlíthatóak. A rendszer segítségével a szülők és a tanítók folyamatos visszajelzést kapnak a gyermek aktivitásáról, melynek az egészségre, a tanulmányi eredményekre, illetve az általános közérzetre kifejtett pozitív hatását tudományos kutatási eredmények bizonyítják.

A webes felület egy speciális, gyermekek számára kialakított játékot is tartalmaz, amely azt hivatott biztosítani, hogy az aktív életmódra nevelés valóban szórakozás és örömforrás legyen a gyermekek számára. Ennek a neve Aktivárium (az akvárium és az aktivitás szavakból). Az Aktiváriumban a tanulók az összegyűjtött aktivitási perceket pontokká válthatják be, amelyek az osztály közös, illetve a tanulók egyéni céljainak eléréséhez szükségesek a játékban. A korábbi felmérések alapján a gyermekekre rendkívül ösztönző és motiváló hatással volt a webes felületen található játék.

A pályázók köre

A pályázatra jelentkezhet bármely magyarországi általános iskola. A jelentkezés során fel kell tüntetni, hogy sikeres pályázat esetén az iskola melyik alsó tagozatos osztálya vállalja a pályázatban foglalt feltételeket. A pályázó osztály maximális tanulói létszáma 32 fő.

A pályázat részletei

A sikeres pályázatot benyújtó iskolák meghatározott osztályának tanulói két hetes próbamérésben vesznek részt, mely során a gyermekek napi aktivitása kerül rögzítésre.

Azok az általános iskolák jelentkezhetnek, amelyek a programba való bekerülés esetén vállalják, hogy

1.    a pályázat kiírója által biztosított Szülői megállapodást és Tanulói adatlapot a szülőkkel, illetve a gyermekek nevelőivel kitöltetik,
2.    az előkészítési-, mérési-, illetve az értékelési időszakban a meghatározott osztály tanítója a próbamérést felügyelő szakemberekkel együttműködik, munkájukat segíti,
3.    az aktivitási adatokat a pályázat kiírója által biztosított eszközök segítségével legalább minden 2. tanítási napon feltöltik (internet kapcsolattal rendelkező személyi számítógépet, vagy laptopot az iskolának kell az adatok feltöltéséhez biztosítania),
4.    az előkészítési-, illetve az értékelési időszakban a mérést felügyelő szakemberekkel egyeztetett időpontban szülői értekezletet hívnak össze az osztályban tanuló diákok szülei, illetve nevelői részvételével.

A benyújtott pályázatok sikeres elbírálása esetén a pályázat kiírója vállalja, hogy

1.    az előkészítési időszakban szülői értekezleten tájékoztatja az osztály tanulóinak szüleit, illetve nevelőit a próbamérés menetéről, feltételeiről, a mért adatok felhasználásáról, illetve hasznosságáról,
2.    az előkészítési-, mérési-, illetve az értékelési időszakban a mérendő osztály tanítójával, illetve a szülőkkel együttműködik, munkájukat segíti, a mérés során felmerülő kérdéseket megválaszolja,
3.    biztosítja a tanulók számára a megfelelő számú aktivitásmérőt, illetve a tanító számára az adatfeltöltést segítő kiegészítőket,
4.    a tanítókkal együttműködve a gyermekeknek bemutatja az aktivitásmérőt, illetve a tanulókat érintő Aktivárium felületet,
5.    bemutatja a tanítónak az adatfeltöltés menetét, segítséget nyújt a rendszeres adatfeltöltéshez,
6.    a mérési időszak végén az adatokat értékeli, az értékelési időszakban szülői értekezlet keretein belül számol be a mérés eredményeiről a szülőknek, illetve a nevelőknek.

A benyújtott pályázatok közül 3 általános iskola pályázata kerül elfogadásra. A próbamérés menete a sikeres pályázatot benyújtó általános iskolák képviselőivel folytatott személyes megbeszélés keretein belül kerül kialakításra.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A jelentkezés feltétele az oktatási intézmény igazgatója által aláírt és lepecsételt jelentkezési lap e-mailben való elküldése a b2b@polarhungary.hu címre. A jelentkezési lap megérkezéséről egy munkanapon belül visszaigazolást küldünk. Az e-mail üzenet tárgy mezőben kérjük, tüntesse fel, hogy „EDU próbamérés pályázat”.

Beküldési határidő: 2012. november 18. (vasárnap) 14:00 óra

A pályázat elbírálása és eredményhirdetés

A pályázatot benyújtó iskolákat az eredményről e-mailben értesítjük 2012. november 19-én (hétfő).

A mérési időszakok

·    1. mérési időszak:    2012. december 3 – 14.
·    2. mérési időszak:    2013. január 7 – 18.
·    3. mérési időszak:    2013. január 21. – február 1.

A sikeres pályázatokat benyújtó iskolák mérési időszakokba való besorolását a pályázat kiírója végzi, a lehetőségekhez mérten maximálisan figyelembe véve az iskolák képviselőinek álláspontját.

Kapcsolat, további információ

Móra Ákos (programfelelős)    b2b@polarhungary.hu
06 (20) 2274773