palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Együttélés – köztéri installáció/szoborterv pályázat

„Együttélés” címmel köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) koncepcióterv pályázatot hirdet Bonyhád Város Önkormányzata az NKA Képzőművészeti Kollégium felhívás előkészítésére.


A pályázat célja, hogy Bonyhád Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kollégium köztéri szobor, térinstalláció felhívására megfelelő minőségű pályaművel támogatási kérelmet tudjon benyújtani.
Bonyhád közösségének sokszor hangsúlyozott erőssége a nemzetiségek, népcsoportok együttélése, mely a településünk kulturális sokszínűségét adja, ezért a műalkotás koncepcióját e témakörében jelöljük meg a pályázóak számára, „Együttélés” címmel.

A koncepcióterv az alábbi szempontoknak feleljen meg:
Olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik.
A pályázat témájában nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek ábrázolását, szimbólumok megjelenítését. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt mutatnak be, és a közélet kérdéseire is reflektálnak ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják.
Becsült költség: a mű tervezési, kivitelezési, elhelyezési költsége nem haladhatja meg a bruttó tízmillió forintot.

Helyszín: Bonyhád Szabadság tér – katolikus templom mögötti parkosított terület

A pályázat jellege, formája:

 • nyílt, egyfordulós
 • bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül
 • névaláírásos, a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait
 • lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik
 • nyelve: magyar
 • nevezési díj nincs
 • egy pályázó egy pályaművet nyújthat be
 • A helyszínre tervezett műalkotás vázlata/terve: min. M=1:5 makettről legalább 4 nézetből készült min. 500 Kb–1 Mb méretű fotók, amelyek közül egy nézeten az alkotás főbb méretei egyértelműen feltüntetésre kerülnek (talapzat,posztamens, szoborméret és befoglaló méretek),
 • a mű anyagának, technikájának pontos leírása
 • a művész szakmai önéletrajza (1 oldal terjedelemben,),
 • művész referenciaanyaga (az utolsó évek munkáiból, minimum 5-5 alkotás fotója 500 Kb–1 Mb méretben
 • a megvalósítás részletes költségbecslése
 • Pályázati adatlap: Bonyhád Város honlapjáról letölthető dokumentum, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit. A kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük beküldeni névaláírással.

Letölthető dokumentumok

A pályázat beadása és elbírálása:

 • a pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal 2017. május 8. (hétfő) 08:00 óráig beérkezően kell benyújtani a elektronikus adathordozón (pendrive, CD) címre „„Együttélés” köztéri munka koncepcióterv” megjelöléssel. A pályaművek file neve a következő adatokat tartalmazza, ékezetes betűkkel írva: a pályázó családi neve, keresztneve és a verseny megnevezése. Pl.: Szabó_József_Egyutteles,
 • A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteniük. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a file névben olvasható felirattal! A nevezési lapot is papír alapon kérjük beküldeni, zárt borítékban az elektronikus adathordóval együtt csomagolva. Az alkotások beérkezéséről visszajelzést küldünk. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek az értékelő zsűri elé,
 • a pályázat elbírálása egy fordulóban történik,
 • a pályázat kiírója legkésőbb 2017. május 31-én hirdeti ki döntését, a kiírók ezt követően értesítik a helyezetteket,
 • A benyújtott pályaművek közül, a zsűri legfeljebb 3 pályaművet javasolt díjazásra,
 • a döntések ellen jogorvoslati lehetőség nincs,
 • a díjazottak listáját a város honlapján, valamint az ezekhez tartozó web 2.0-es felületeken teszik közzé a szervezők

Az értékelő zsűri: Szabó Tibor, Bonyhád alpolgármester, Köhlerné Koch Ilona Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Illés Tibor Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, Kolozsiné Gergely Cecília a Felvidékiek Egyesületének elnöke, Stekly Zsuzsa zománcműves iparművész.

Szerzői és felhasználói jogok:

 • a pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel
 • a pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat (tárgynyereményt) a pályázó köteles visszaadni
 • a pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett
 • a pályázat kiírója a díjazott pályázatok felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, azt szabadon felhasználhatja, illetve a pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja

Pályázati tájékoztatás:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon, vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken biztosítunk: Metz Csilla 74/500-243.

Pályázati oldal: Együttélés – köztéri installáció/szoborterv pályázat

Díjazás:
A társadalmi és szakmai zsűri által megfelelő minőségűnek ítélt pályaművek közül legfeljebb hármat díjaz, mindegyiket egyaránt 100.000,- Ft összeggel.