palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása – Otthon Melege program

Otthon Melege Program – Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram.  A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló, költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.

Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/2017
Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint.
Támogatás igénybevételére jogosultak köre
  • A pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.
  • A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie.
  • Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja vagy a cselekvőképtelen természetes személy nevében kirendelt gondnoka nyújthat be pályázatot.

Pályázattal elnyerhető támogatás
A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi.
A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek
40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

FIGYELEM! Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év fajlagos költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak.

Önállóan támogatható tevékenységek:

  • hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;
  • hőtermelő berendezés(ek) cseréje új gázkonvektor(ok)ra;
Fenntartási időszak
A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 3 évig köteles a Kedvezményezett
biztosítani.
A fenntartási időszak kezdete: a beruházás befejezése, a műszaki átadás -átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra.
Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra, iktatásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
Pályázatot benyújtani
2017. június 06. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. A közleményben megjelölt felfüggesztés időpontjától számított 24 órán belül lehetséges még a pályázatok benyújtása.

Letölthető dokumentumok

Futeskorszerusites_palyazati felhivas_170309

Futeskorszerusites_Palyazati utmutato_170309

Írja meg velünk pályázatát!

Pályázatírás

További információk
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes információ a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán érhető el.

 

Telefonszámok:
+36 70 945 4294,
+36 70 945 4250,
+36 70 945 6542,
+36 70 424 1802

Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 14.00
E-mail: futes2017@nfsi.hu