palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015

Budapest pályázatokPályázat a főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére.

Budapest Főváros Önkormányzata a 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III.16.) Főv. Kgy. rendeletében szereplő pénzügyi fedezetből biztosított 200 millió Ft keret vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozással hasznosítható. A támogatás mértéke elérheti a kivitelezési költségek 80%-át is. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015

Pályázók köre

Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” támogatására kizárólag a Rendelet hatálya alá eső (fővárosi helyi védelem alatt álló) épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé.

A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

Támogatható munkák

A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették, tehát hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

  • teljes homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései
  • különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása
  • kapuzat, kerítés, előtető restaurálása

Elsősorban közintézmények esetében ezen felül belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti, értékkel rendelkező részek, mint

  • kapualj, lépcsőház, belső közös terek
  • udvar
  • az épület részét képező berendezések

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját, restaurálását hivatott támogatni. A támogatás az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkákra, a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó

  • úgy vállalja a homlokzat teljes felújítását, hogy a felújítással egyidejűleg az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően eltávolít minden kültéri klímaegységet, parabolaantennát, egyéb épületgépészeti berendezést, az adott területre vonatkozó szabályokkal ellentétesen elhelyezett reklámhordozót, és a nyílászárókat egységes megjelenésűvé alakítja át az eredeti állapotnak megfelelő megjelenéssel, anyaghasználattal (műanyag nyílászáró nem megengedett), szükség esetén korszerű műszaki paraméterekkel, a portálok esetében esetleg az eredetitől eltérően fémszerkezettel.

Ezzel együtt vállalja, hogy később sem helyez el az épület építészeti értékét zavaró módon épületgépészeti berendezést a felújított homlokzaton. Aki ezt nem tartja be, a továbbiakban 10 évig kizárásra kerül az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatából.

  • közterületről látható, vagy közintézmény esetében látogatható épületrész felújításához kér támogatást,
  • magántulajdonban lévő épület felújításához kér támogatást,
  • a megpályázott munka költségeiből minél nagyobb arányú önrészt vállal.

Letölthető dokumentumok

Pályázatok benyújtása

A pályázatokat 2015. szeptember 1. 24.00 óráig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz.), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig.

Pályázati információ
A pályázati felhívással kapcsolatban, a kivitelezés során felmerülő kérdések tisztázásához, illetve az elszámolás zavartalanabbá tétele céljából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának Építészeti Értékvédelmi Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít telefonon vagy előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 999 9417, 999 9418,   999 9071
1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372.

A pályázat honlapja: Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015