palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erasmus fiatal vállalkozók számára pályázat – DG ENTR NO ENT/ERA/09/311

financing-environmentA pályázat célja, hogy segítséget nyújtson az Unió új vállalkozóinak a tapasztalatszerzésben, tanulásban, valamint hálózatépítésben oly módon, hogy lehetővé teszi számukra, hogy bizonyos időt az Unió más tagállamaiban, tapasztalt vállalkozók által vezetett vállalatoknál töltsenek el. Az előkészítő fellépés általános célkitűzése a vállalkozás indítását fontolgatók, valamint az újonnan alapított mikro- és kisvállalkozások vállalkozó kedvének, nemzetközi tapasztalatszerzésének és versenyképességének a javítása az Unióban. A tevékenység célközönségébe azok tartoznak, akiknek szándékában áll vállalkozást alapítani, illetve akik a közelmúltban indítottak vállalkozást.

A felhívás két tételből áll, melyekbe két tevékenységfajta tartozik:

1. tétel: A kialakuló vállalkozások mobilitását fokozó és elősegítő európai partnerségek, valamint nemzeti és regionális hatóságok

2. tétel: Az 1. tételben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó támogatás, koordináció és hálózatépítés.

Támogatásra jogosult pályázók: Minden olyan köz- vagy magánszervezet pályázhat, amely a vállalkozások támogatása terén működik.

Ilyen szervezetek lehetnek különösen:

–         állami joghatóságot gyakorló nemzeti vagy regionális hatóságok, pl. kormány, minisztérium, hatóság vagy ügynökség, vagy a nemzeti vagy regionális kormánynak, illetve önkormányzatnak, minisztériumnak vagy hatóságnak közvetlenül alárendelt, nemzeti vagy regionális szinten működő más hatóság, amely az említett nemzeti vagy regionális kormány, illetve önkormányzat, minisztérium vagy hatóság által ráruházott hatáskörben közfeladatot lát el; e hatóságoknak törvényben meghatározott feladatuk kell, hogy legyen a vállalkozások segítése, ösztönzése és/vagy támogatása

–         kereskedelmi és iparkamarák, kézműipari kamarák és hasonló testületek

–         vállalkozástámogató szervezetek és inkubátorházak

–         vállalkozásokat tömörítő szervezetek és vállalkozástámogató hálózatok

–         vállalkozástámogató szolgáltatásokat kínáló köz- és magánszervezetek.

1. tétel: A hatóságok egyéni pályázatokat nyújthatnak be. A hatóságnak nem minősülő pályázóknak konzorciumot (azaz európai partnerséget) kell alkotniuk legalább egy, másik uniós tagországba tartozó partnerszervezettel (tehát a konzorciumot minimum két szervezet kell, hogy alkossa).

2. tétel: A pályázóknak egyénileg kell eljárniuk. A pályázóknak az Európai Unió tagországainak valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük. Az EFTA/EGT-országokban  ( 1 ), illetve a tagjelölt országokban ( 2 ) székhellyel rendelkező pályázók európai partnerségek projektpartnereként vehetnek részt az 1. tételben. Ez nem változtat azon a követelményen, hogy az európai partnerségeket legalább két, különböző uniós tagállamban székhellyel rendelkező partner kell, hogy alkossa. A jelenlegi előkészítő fellépés keretében az említett országokban székhellyel rendelkező partnerek nem részesülhetnek támogatásban.

Költségvetés és a projekt futamideje

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 4 300 000 EUR. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 90 %-át.

1. tétel: Egyetlen támogatás sem haladhatja meg a 140 000 EUR összeget. A projektek maximális futamideje 18 hónap. Legfeljebb 1 000 000 EUR-t ítélnek oda olyan uniós tagállamokban székhellyel rendelkező európai partnerségeknek, valamint nemzeti és regionális hatóságoknak, amelyekre még nem vonatkozik a mobilitási program (3).

2. tétel: A legmagasabb nyújtható támogatás 300 000 EUR. A projektek maximális futamideje 22 hónap.

Az 1. tételbe, illetve a 2. tételbe tartozó tevékenységeket 2010. január 1-jén el kell kezdeni.

Benyújtási határidő: 2009. május 29.

További információk:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/

(Forrás: ec.europa.ec)