palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erasmus Plusz

Megszületett a 2014-től induló, az oktatást és képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglaló új program neve: Erasmus Plusz.

Új részletek az új programról

A nemzeti irodák május 13-15-i találkozóján Jan Truszczynski főigazgató összefoglalta a legfontosabb bevezetendő változásokat: egyszerűbb, könnyebb, felhasználóbarát pályázati rendszert kívánnak kialakítani. A program szabályait, a támogatások jogcímét, szerkezetét egységesítik.

Az új programról szóló határozat tervezetének elfogadása novemberre várható. (A késedelem elsősorban a még nyitott költségvetési kérdéseknek köszönhető.) Ezzel összhangban novemberre várható a hivatalos felhívás közzététele, a végleges útmutatók és dokumentumok publikálása is.

A pályáztatásban az elektronikus pályázati űrlap (e-form) kizárólagos használatát vezetik be, megszűnik a papír alapú pályázás és beszámolás. Minden pályázó egyazon adatbázisba fog bekerülni.

Az indikátorok minden szakaszban láthatók, követhetők lesznek.

A „stratégiai partnerség” pályázati formákban erősödik a szektorközi jelleg.

A pénzügyi elszámolás egyszerűsítése összefügg az új pénzügyi rendelet keretében életbe lépő változásokkal. Eszerint a 60.000 eurós értékhatárt nem meghaladó támogatási összegű projektek esetében a tényleges költségalapú elszámolást teljes mértékben felváltja az átalányösszegek alkalmazása.

 • Az új program az oktatást, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja (több jelenleg futó programot egyesítve)
 • Három tevékenységtípus: egyéni mobilitások; intézményi együttműködések; a tagállamok oktatási-képzési rendszerének korszerűsítése
 • A pályázásra jogosultak köre alapvetően nem változik
 • A jelenleg pályázható tevékenységek (néhány kivételtől eltekintve) továbbra is pályázhatóak lesznek

Előzetes a jövőre induló új programról

2013-ban véget ér az Egész életen át tartó tanulás program. A folytatásra vonatkozóan az Európai Bizottság 2011 őszén készítette el a javaslatát. Az új program (mely valószínűleg az Erasmus mindenkinek nevet viseli majd) az oktatásra, az ifjúsági területre és a sportra is kiterjed, egyesítve több jelenleg futó programot, közöttük az Egész életen át tartó tanulás, az Erasmus Mundus és a Fiatalok lendületben programokat.

A 2014-től 2020-ig tartó új program a maga eszközeivel az európai szakpolitikai prioritások eléréséhez, az EU 2020 stratégia megvalósításához járul hozzá: a növekedés megvalósításában és az új munkahelyek megteremtésében az oktatásnak és a képzésnek kiemelkedő szerepe van.

A program célja, hogy a résztvevők fejlesszék készségeiket, és ezáltal növeljék foglalkoztatási esélyeiket. Továbbra is nagy jelentőséggel bír az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítésének támogatása.

Az új program három tevékenységtípus számára nyújt támogatást:

 • egyéni mobilitások,
 • intézményi együttműködések (oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok, civil szervezetek között),
 • a tagállamok oktatási és képzési rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott támogatás.

Az új program az elképzelések szerint nem az egyes szektorok szerint tagolódik majd, mint most, hanem a három fő tevékenységtípus köré épül. Ugyanakkor a célcsoportok szerinti kommunikáció minden bizonnyal meghatározó marad.

A program javasolt költségvetése a hét évre 19 milliárd EUR, de a tényleges összegről egyelőre egyeztetések folynak az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament között.

A pályázók köre alapvetően nem változik, továbbra is a fiatalok (tanulók, hallgatók, gyakornokok, önkéntesek), illetve tanárok, oktatók, ifjúsági munkát végzők számára nyújt részvételi lehetőséget a program, és továbbra is nagy hangsúly lesz a szervezetek közötti partnerségek kialakításán.

A jelenleg pályázható tevékenységek – néhány kivételtől eltekintve – továbbra is elérhetőek lesznek. Közülük megerősödnek azok, ahol a rendszerszintű hatás a legerősebb, és ahol egyértelmű az uniós hozzáadott érték.

A jelenlegi tevékenységek közül nem lesz pályázható:

 • munkavállalók, munkanélküliek külföldi szakmai gyakorlata (most a Leonardo mobilitásokban pályázható)
 • szakértői tanulmányutak

Megváltozott formában lesz pályázható:

 • egyéni szakmai tanulmányutak tanárok, pedagógusok számára (most Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak néven pályázható) – az új programban nem egyénileg, hanem a pályázó intézményén keresztül lesz pályázható

Új elemek:

 • az Erasmus mesterképzésben részt vevő diákok hitelgarancia-rendszere külföldi tanulmányaik finanszírozásához
 • tudásfejlesztési szövetségek: felsőoktatási intézmények és vállalatok között létrejövő partnerségek, új tanulási lehetőségek és képzések kínálatának céljával
 • ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: képző intézmények és vállalkozások között létrejövő partnerségek, új ágazatspecifikus tantervek kidolgozásának és innovatív szakképzési formák alkalmazásának céljával
 • Európán túli mobilitások és együttműködések

2013 tavaszán folynak a háromoldalú egyeztetések az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európa Tanács között. Egyelőre (2013. április 4-i állapot szerint) nem született még egyezség néhány alapvető kérdésben, többek között a program nevéről, a program költségvetésének tényleges mértékéről, a források szektorok közötti megoszlásáról és a diákhitel-garanciáról. Azonban, ha minden jól megy, még az ír elnökség ideje alatt, június végéig létrejöhet a megegyezés és megszülethet a végső döntés.