palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fedezzük fel együtt az irodalmi birodalmat! irodalmi pályázat

Az Ab Ovo Könyvkiadó kéziratpályázata avagy „Fedezzük fel együtt az irodalmi birodalmat!” „Szerintem a világ” A pályázat célja Az Ab Ovo Kiadó (www.abovo.hu) számára olyan friss, magyar, még nem közismert szerzők vagy szerzőpárosok felkutatása, akik az ifjabb irodalmi generáció tagjai, pontosabban leendő tagjai. Akik sajátságos módon képesek bemutatni, illetve megfogalmazni a jelenvaló, körülöttünk levő világot, valóságot, valamint a valósághoz való viszonyukat: azt az életérzést, amely meghatározza kapcsolatukat a világgal és a mai társadalmi mozgásokkal. A felfedezésre váró, eddig még nem publikált pályaművek lehetnek regények vagy olyan novellagyűjtemények, amelyek a kiírás témájához kapcsolódnak és egyedi, egységes képet alkotnak.
További fontos tudnivalók:
Díjazás: 
 • Fődíj: szerződéskötés a szerzővel/szerzőpárossal a mű nyomtatott és elektronikus kiadására (e-könyv) a 2013-as évben vagy a szerződést követő hat hónapon belül (amelyik előbb van).
 • Különdíj: szerződéskötés a szerzővel/szerzőpárossal a mű elektronikus kiadására (e-könyv) a 2013-as évben vagy a szerződést követő hat hónapon belül (amelyik előbb van).
Zsűritagok:
Bächer Iván,
író Kácsor Zsolt,
író Papp Gábor, főszerkesztő
Szirtes Borbála, főszerkesztő
A pályázóknak a pályaművek beadásával egyidejűleg nyilatkozniuk kell, hogy
 • a mű saját és kizárólagos tulajdonukat képezi;
 • a mű nem tartalmaz mások művéből meg nem engedett idézeteket, részleteket;
 • a műben minden felhasznált idegen szöveget egyértelműen és pontos idézetekkel jelölnek meg a pályázók;
 • a mű korábban máshol nem jelent meg;
 • a művet más kiadónak a pályázók nem nyújtották be;
 • a művet a pályázók a jelen pályázat eredményhirdetését követő három hónapon belül nem küldik el másik kiadónak.
Terjedelmi előírások: a beküldött pályaművek terjedelme nem lehet több 16 szerzőívnél.
Beküldés módja: A pályázatokat elektronikus adathordozón (CD, pendrive, e-mail) és két példány nyomtatott példányban (12-es betűméret, 1,5 sortávolság, Times New Roman betűtípus) kell benyújtani.
Benyújtás helye: 
 • e-mailben: ba@abovo.hu
 • postán: Bleyer András, 1137 Budapest, Pozsonyi út 38., 3. emelet 1. ajtó
 • személyesen: Ab Ovo Kiadó/Bleyer András, 1133 Budapest, Pannónia utca 64/a., VII. emelet 34. ajtó (kizárólag 10h és 15h között, munkanapokon)
Beadási határidő: 2012. december. 17. hétfő 
Eredményhirdetés: 2013. február 15-ig  az Ab Ovo honlapján (www.abovo.hu)
A beküldött, de nem díjazott művek nyomtatott és/vagy elektronikus kiadására a kiadó az eredményhirdetést követően három hónapig fenntartja magának a jogot, s ez esetben szerződést köt a szerzővel. Amennyiben ezen időszak alatt nem születik megállapodás a kiadó és a szerző/szerzőpáros között, a szerző/szerzőpáros a továbbiakban szabadon rendelkezik a kézirattal.