palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás zeneszerzői pályázatra

Budapesti VándorkórusA Budapesti Vándor Kórus és a kórus tevékenységét segítő Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület és a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány zeneszerzői pályázatot ír ki új vegyes kari kórusmű megalkotására.

Pályázati feltételek:

A pályázaton részt vehet bárki, aki még nem töltötte be a 35. életévét.

Pályázni kizárólag eddig be nem mutatott kórusművel lehet, amely

 • magyar népdal(ok) feldolgozásával íródott
 • vidám végkicsengésű
 • négyszólamú, vegyes kari kórusmű
 • időtartama max. 5 perc

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a darab elbírálásánál azt is figyelembe vesszük, hogy a kórusmű egy magas művészi színvonalon működő, de amatőr kórus részére íródjon! Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a 2014-ben meghirdetett zeneszerző verseny győztese ezen a pályázaton nem vehet részt!

A pályázat díjazása:

A háromtagú szakmai zsűri a legjobb pályamű alkotóját 50.000 Ft összegű pénzjutalomban részesíti, emellett a Budapesti Vándor Kórus vállalja a mű bemutatását, kottájának kiadását és terjesztését.

A pályázat ütemezése:

 • Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15. (a postára adás dátuma)
 • Pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 7.

A pályázat eredményhirdetésére a Budapesti Vándor–Révész Fesztivál Nyitókoncertjén 2016. május 19-én, ősbemutatójára 2017 tavaszán kerül sor a Budapesti Vándor Kórus előadásában.

A pályázat benyújtása:

A pályaműveket 3 példányban, 3 példány szakmai önéletrajz mellékelésével, kizárólag postai úton van módunk befogadni, ,,ZENEMŰ’’ jeligével ellátva az Alapítvány székhelyének címén: 1077 Budapest, Rejtő J. u. 6. Érdeklődni a vandor.revesz@gmail.com e-mail címen, ill. a 30/362-9950-es telefonszámon lehet, további hasznos információk a www.vandorkorus.hu honlapon találhatók.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtása az alábbi feltételek elfogadásának minősül:

 • A pályázati kiírás feltételeinek bármilyen megsértése kizárást von maga után!
 • A pályaművek benyújtását követően a művek feletti rendelkezési jog a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítványt illeti meg.
 • A pályaművek benyújtása és a zsűri döntéshozatala közötti időszakban tilos a benyújtott műveket bemutatni bármilyen fórumon, bármilyen formában (akár némileg átdolgozva is), mert az a pályázó kizárásával jár.
 • Sem a díjazásban részesülő, sem a díjazásban nem részesülő pályaművek zeneszerzői nem szereznek jogot a pályamű pályázaton kívüli nyilvánosságra hozatalához, és bármely anyagi vagy nem anyagi formában történő felhasználásához.
 • A pályaművek benyújtását követően azok pályázaton kívüli nyilvánosságra hozatalához (kotta, koncertelhangzás stb.), és bármely anyagi vagy nem anyagi formában történő felhasználásához a kiíró szervezetek írásos hozzájárulása szükséges.
 • A győztes pályázónak a – zenei feldolgozása révén létrejövő közös művel kapcsolatos – szerzői jogainak gyakorlására. A szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
 •  A győztes pályázó a megzenésítésen túlmenően nem szerez jogot az irodalmi mű olyan anyagi vagy nem anyagi formában történő felhasználásához, amelyhez az irodalmi mű szerzőjének engedélye szükséges. Az egyéb felhasználásokhoz az szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.
 • A közös mű felhasználásának engedélyezéséhez az irodalmi mű szerzője és a zeneszerző együttes engedélye szükséges minden olyan felhasználás esetén, amely nem tartozik a közös jogkezelés hatálya alá. A zeneszerző kizárólag írásbeli megállapodás alapján jogosult a közös mű felhasználására irányuló felhasználási szerződést harmadik személlyel (pl. zeneműkiadó) a szerző nevében is megkötni.
 • A győztes pályázó a mű alapjául szolgáló szöveg megzenésítésre nem szerez kizárólagos jogot.
 • Amennyiben a közös mű felhasználásnak engedélyezése és a díj megállapítása a szerzői jogok közös kezelését végző szervezet hatáskörébe tartozik, az irodalmi mű szerzője és a zeneszerző közötti jogdíj-felosztásra a közös jogkezelő mindenkori gyakorlata az irányadó (közös jogkezelés).
 • A közös mű bármely formában történő felhasználása esetén a vers- és a zene szerzőjét egyaránt kötelező szerzőként feltüntetni a művön, illetve a műre vonatkozó közleményben.
 • Amennyiben a döntéshozatalt követően az kiíró tudomására jut, hogy a nyertes pályázó megszegte az előírásokat, az első helyezés és a pénzdíj megvonásra kerül.
 • A nyertes pályamű bemutatása kizárólag a Budapesti Vándor Kórus által valósulhat meg. Amennyiben a kiíró tudomására jut, hogy bármilyen fórumon, bármilyen együttes előadásában már elhangzott a nyertes mű, az első helyezés és a pénzdíj megvonásra kerül.