palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felkai András ösztöndíj 2010

felkai andrás pályázatAz Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért pályázatot hirdet a Felkai András Ösztöndíj elnyerésére a 2010. évre.

HÁTTÉR
Felkai András az elmúlt évek magyar pénzügyi világának kiemelkedő, megbecsült alakja volt. Felkai 1956-ban született Budapesten. Tanulmányait Magyarországon kezdte, majd Görögországban és Indiában is élt családjával éveken át. Diplomát Drezdában, a Közlekedéstudományi Egyetem közgazdasági karán szerzett 1980-ban. 1980-1988-ig a CIB Bankban dolgozott, ahonnan a nemzetközi vállalati kapcsolatok divíziójának vezetőjeként távozott az Inter-Európa Bank Rt-be, ahol 1988-1993-ig volt vezérigazgató-helyettes, majd vezérigazgató. 1994-ban a Sao Paolo Bank bécsi leányvállalatának munkatársaként dolgozott, majd az év végétől az Európai Kereskedelmi Bank Rt. elnök-vezérigazgatója volt.  Miután a Citibank 1998-ban megvásárolta a pénzintézetet, a Citibank Rt-nél töltött be vezető tisztséget. Az ezt követő években sikeresen vezette saját tanácsadó cégét, és a Synergon Rt. igazgatóságának tagja volt. Az igazgatóság többi tagjával együtt 2001 júniusában tragikus repülőgép-balesetben hunyt el.
2001 őszén a Citibank Rt. kezdeményezésére és támogatása mellett az Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért ösztöndíjat hozott létre, amelyet Felkai András emlékének szentelt. Az ösztöndíjalap támogatói közé később több szervezet és magánszemély is felsorakozott, köztük Felkai András családja is.

AZ ÖSZTÖNDÍJ CÉLJA ÉS TARTALMA
A díj célja hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi szektor magasan kvalifikált szakemberekkel gazdagodjék, akiket Felkai Andráshoz hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés és nemzetközi látókör jellemez. A díj e cél elérése érdekében fiatal magyar gazdasági szakemberek tanulmányainak folytatásához nyújt pénzügyi támogatást.

AZ ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZÉRTÉKE
2010. évben a Felkai András Ösztöndíj keretében az ösztöndíjbizottság 3 db egyenként 350.000 forint értékű támogatás odaítéléséről dönthet.
A támogatás mértékéről a pályázatok alapján az ösztöndíjbizottság dönt, de az sohasem érheti el a pályázati cél finanszírozásának 100%-át.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Az ösztöndíj az egyetemi szintű diploma megszerzéséhez és az azt követő, egyéb kiegészítő tanulmányokhoz kapcsolódó költségeket támogatja. Az ösztöndíj keretében egyaránt támogathatóak posztgraduális tanulmányok és egyéb kiegészítő tanulmányok, Magyarországon és külföldön egyaránt.

A támogatható kiadások lehetnek például:

  • tandíj;
  • vizsgadíj;
  • tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei;
  • a tanulmányokhoz kötődő utazási és szállásköltségek, stb.

Az ösztöndíj keretében legfeljebb a támogatási döntéstől számított két éven belül felmerült költségek finanszírozhatók.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázati részvétel általános feltételeit a „Citibank által felajánlott Felkai András Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól” szóló kuratóriumi határozat tartalmazza (ld. 2. melléklet).  A pályázaton minden olyan pályázó részt vehet, aki megfelel a határozat VI. fejezetében foglalt feltételeknek.
Pályázni a jelen pályázati felhívás mellékleteit képező pályázati dokumentáció hiánytalan benyújtásával lehet.

A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázat két fordulóban zajlik . Az ösztöndíjbizottság a benyújtott pályázatok és személyes elbeszélgetés alapján választja ki a pályázók közül a Felkai András Ösztöndíj díjazottjait.

A részvételhez szükséges pályázati dokumentációt az 1. melléklet tartalmazza. A pályázaton csak a kitöltött, aláírt pályázati formanyomtatványt és a szükséges mellékleteket benyújtó pályázók pályamunkáját fogadjuk el.

Az értékelés legfőbb szempontjai a következők:

  • a pályázó tanulmányi és szakmai eredményei;
  • a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek össze-egyeztethetősége a díj alapelveivel és céljaival;
  • a díj által támogatandó további tanulmányok folytatására a pályázó által kiválasztott intézmény szakmai megítélése.

A pályázatok beadási határideje: 2010. április 30

A lebonyolítás határideje: 2010.június 30.
Ekkora születik meg a díj odaítéléséről szóló döntés, amelyről valamennyi pályázót az ösztöndíjbizottság írásban értesít.  A nyertes pályázóval vagy pályázókkal az Alapítvány írásos megállapodást köt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA:

A pályázati adatlap, a szakmai pályázat és a részletes szakmai önéletrajz elektronikus formáját az info@felkaiandrasosztondij.hu e-mail címre, a teljes pályázati dokumentációt pedig, postai úton Felkai Tamásnak (Your Profile Management Consulting Group Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 9., III/2.) kell elküldeni. Web: http://www.felkaiandrasosztondij.hu/


Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás
Pályázati formanyomtatvány
Alapítványi Határozat az Ösztöndíj Szabályairól